Bioplynová elektrárna ve Švábenicích

Bioplyn z obnovitelných zdrojů a biogenních odpadů je ideálním příkladem obnovitelných zdrojů energie a jeho získávání nabývá stále více na významu.

Již pět bioplynových elektráren u nás vybudovala společnost ENSERV Energieservice, součást rakouského koncernu Energie AG. Dalších šest ve výstavbě.

Bioplyn vzniká při bakteriálním odbourávání organického materiálu, například z rostlin, močůvky nebo hnoje. Oproti kompostování probíhá tento proces bez přístupu vzduchu, jde tedy o anaerobní fermentaci. Získaný bioplyn se používá jako primární zdroj energie pro místní výrobu elektřiny, která je pak dodávána do veřejné sítě. Získávané teplo lze využít různým způsobem. Mohou to být dodávky tepla do dálkové teplovodní sítě, zásobování objektů nebo dodávky tepla do sušiček obilí a substrátů na výrobu hnojiva.

K největším a nejmodernějším elektrárnám patří bioplynová elektrárna ve Švábenicích. Elektrárna je zásobována kukuřicí a jáhly z vlastní zemědělské produkce, jakož i 2500 tunami prasečí kejdy ročně. Dosahuje výkonu okolo 1000 kW, vyrábí okolo 7,1 mil. kWh elektřiny, což odpovídá zásobování elektřinou pro 3000 domácností. Bioplynová elektrárna v areálu o rozloze přibližně jednoho hektaru ve Švábenicích je v provozu od prosince 2008 a v červenci 2010 byla rozšířena.

Kukuřičná siláž uskladněná pro další využití

Ing. František Bureš, majitel bioplynové stanice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *