Bioplynky, které nepotřebují pole

Slovenská firma vyvinula unikátní systém biofermentoru pro malé bioplynové stanice a kompostárny a dodávat bude pro polské zákazníky.

Zemědělské farmy a obce se potýkají se zdražováním energií, a tím se zvyšují náklady na vlastní provoz těchto farem. Cílem je maximálně zefektivnit využití odpadů. Malé bioreaktorové kompostárny a bioplynové stanice jsou určeny pro menší a střední farmáře, ale i obce a města. Opět je jejich cílem efektivně proměnit odpad na čistou energii a vytvořit smysluplnou výstupní obchodovatelnou komoditu.

Co nový systém přináší budoucím zákazníkům a provozovatelům?

Malí a střední farmáři ve spolupráci s producenty odpadů BRKO a BRO mohou smysluplně využít zhodnocení odpadů v technologii GM. Zhodnocováním odpadů získají provozovatelé levnou energii v podobě elektřiny a tepla, případně využijí přímo bioplyn, a mohou tak uspořit provozní náklady na farmách. Farmáři nemusejí stavět obrovské bioplynové stanice se spotřebou tisíce (resp. tisíců) hektarů na pěstování kukuřice, a tím nedochází k devastaci krajiny. Budoucí provozovatelé modulových kompostáren bioplynových stanic mají možnost využít místní zdroje, to jsou odpady z obcí, gastroprovozů atd. Mohou tak s nimi efektivně nakládat a vytvářet ekologicky přijatelné zemědělství. V provozních podmínkách jsou využívány kombinované systémy technologií polosuchých fermentorů. Biofermentory umožňují využití vysoké sušiny vstupních surovin (odpadů) pro výrobu bioplynu. Následně dochází – za účelem výroby a tepla – k využití a zhodnocení odpadů BRKO a BRO, a to včetně zemědělských odpadů z provozu farem a odpadu obcí. Z procesu zplyňování vznikne digestát o vysoké sušině, který je následně aerobně zkompostován a hygienizován ve fermentoru a může být upraven na hnojiva a další produkty. Firma ve spolupráci s partnerem vyvíjí systém využití tuhého digestátu z BPS, který – oproti dnešnímu stavu – výrazně změní pohled na jeho využití.

Navázali jsme na tradici a zkušenosti z konstrukcí biofermentoru

Firma navazuje na 25 let zkušeností svých pracovníků v technologiích vývoje a výroby biofermentorů. Již v roce 1993 byly uděleny mezinárodní patenty pro systém mobilních biofermentorů, jež kromě toho získaly několik významných ocenění za inovativní technologie. Technická řešení původních biofermentorů byla úspěšně prováděna asi pět let a poté byly produkty dodávány zákazníkům. V České republice jsme realizovali provozy v Cerhonicích, Neumětelech, rovněž u soukromého zemědělce v Mělníku, a kromě toho i na farmách pro chov drůbeže firmy Agro futuré. Na Slovensku jsme dodávali původní provedení biofermentorů společnostem v Trebišově a Michalovcích. Celkem bylo vyrobeno 80 kusů původních provedení biofermentorů. V roce 2014 se zformoval tým konstrukčních pracovníků a vznikla tak firma Green Machines a. s. Jejím cílem bylo inovovat původní biofermentory tak, aby vznikla současná sofistikovaná zařízení. Na základě vývoje vyvstala skutečně unikátní řešení modulových biofermentorů, které jsou v dnešní době k dispozici.

 

V čem je váš systém unikátní?

Za unikátnost řešení pokládáme mobilitu systému, jednoduchost montáže a variabilitu provedení, stejně jako jeho široké využití. Speciální konstrukcí biofermentorů bylo umožněno, že v jednom takovém zařízení může být provozován kombinovaný systém, a to anaerobní (výroba bioplynu) a následně systém aerobní s hygienizaci. Je zde také možnost samostatně provozovat jednotlivé procesy. Při provozním režimu s využitím vysokých teplot při aerobním termofilním procesu, 55 až 70 °C, je zajištěna hygienizace surovin. V rámci vývoje byla řešena vlhkost substrátů a prvně byly v těchto zařízeních využity systémy difuzorů pro zpětné využití odparů ze substrátů a udržení provozní vlhkosti. Firma je také prvním subjektem, který v reálném provedení technicky připravil využívání provozní teploty při výrobě kompostu v biofermentorech – tímto technickým řešením je možné získat tepelnou energii pro další využití. Naprostou novinkou jsou prefabrikované systémy biofermentorů – daný systém firma vyvíjela pro zahraniční zákazníky, a to z důvodů úspory za dopravu těchto biofermentorů. Dodejme, že se zmíněné produkty zhotovují přímo v zemi zákazníka a firma zajistí kompletní výrobní dokumentaci, stejně jako dohled na výrobu. Následně se firma postará o montáž vlastních biofermentorů.

A co drahé kogenerační jednotky, neprodražují realizaci malých BPS?

Pro výrobu elektrické energie jsou využívány kogenerační jednotky, které jsou ve vysoké kvalitě, a firma kontroluje jejich výrobu a montáž přímo u výrobce – jednotky KGJ se vyrábějí ve spolupráci se zahraničním partnerem. O jejich kvalitě svědčí i skutečnost, že firma může nabídnout až tříletou záruku a výměnný systém u některých výkonových řad, přičemž z hlediska výkonu je výrobní řada od 8 do 100 KWh. Významnou úsporu představuje cena kogeneračních jednotek. Zákazník může uspořit až 50 % nákladů pořizovací ceny oproti konkurenci. Malé kogenerační jednotky lze umístit i přímo do strojovny biofermentoru, a to včetně jímání bioplynu a jeho úpravy.

Jaké jsou výhody modulových systémů?

Bioreaktory budou vyráběny vždy podle potřeb zákazníka a dle množství odpadů, které se má zpracovat. Konstrukce bioreaktorů umožňuje jak anaerobní, tak aerobní systém. Výraznou předností je možnost mobility vlastních bioreaktorů, jež jsou vyráběny v továrně a na místo určení jsou dopravovány jako hotové výrobky. Firma Green Machines a. s. bude vyrábět bioreaktory v několika provedeních, s objemem od 50 do 120 m³. Biofermentory mohou být řazeny do skupin podle množství bioodpadů, a tím lze dosáhnout výrazného snížení nákladů na realizaci modulové stanice. Mobilita bioreaktorů s technologiemi firmy Green Machines znatelně šetří náklady na výstavbu a rovněž znatelně zkracuje realizaci. Vlastní biofermentační moduly mohou být vyrobeny v systému aerobním pro kompostárny, nebo anaerobním pro malé modulové farmářské bioplynky.

Systém kompostářských biofermentorů s využitím procesního tepla a hygienizace odpadů je unikátní...

Zcela unikátní systém navržený firmou Green Machines je kompostářský aerobní biofermentor s využitím procesního tepla. Tyto biofermentory jsou schopny dodávat od 5 až 14 KW tepelné energie, která tak může být využita k vytápění skleníků, budov atd. Další možností je ohřev vody pro umělý chov ryb, jež firma dodá ve spolupráci s partnery. Teplo vznikající při aerobním procesu a jeho využití je v dané oblasti výrazným inovativním přínosem. Firma představila i nové aerobní fermentory, které si samy produkují potřebnou energii pro aerobní proces a jsou plně autonomní.

Kdo je budoucí zákazník?

Technologie jsou navrženy zejména kvůli poptávce polských farmářů, přičemž mají také plně vyhovovat jejich podmínkám – právě polští farmáři budou našimi prvními zákazníky. Ale již se ozývají i zájemci ze zemí EU a firma tak řeší využití odpadu s lisováním oliv a vína pro španělské zákazníky. Věříme, že i farmáři ze Slovenska a Česka budou mít zájem pořizovat si malé bioreaktorové BPS a kompostárny – máme na mysli zejména rodinné a střední farmy, kde jejich majitelé myslí „jinak“ a jedná se jim o krajinu a o celkový ekologický přínos. Technickým řešením modulových kompostáren a BPS budou tato obydlí zapadat do konceptů malých a středních farem a jejich energetické nezávislosti. Jejich provoz nebude obtěžovat okolí a bude plně integrován do systému pro ekologické využití odpadů na farmách a do ekologického zemědělství nedevastujícího krajinu.

A konečně posledním zákazníkem budou zejména malé a střední farmy rodinného typu, které spolupracují s obcemi a využívají místní zdroje. Jejich cílem nebude prodej elektřiny – v rámci farmy budou totiž využívat elektrickou energii, teplo, komposty atd. a kromě toho se postarají o zhodnocení konečné fáze výrobků. Přínos pro farmáře je zejména v omezení klíčivosti plevelných semen a v možnosti zpracovat kuchyňské odpady, konkrétně ve spolupráci s obcemi při řešení odpadů BRKO a BRO. Konečné výstupy je možné zpracovat jako organická hnojiva a kvalitní komposty, které mohou na farmě zlepšit bilanci organiky v půdách. Získaný bioplyn se využije k výrobě čisté elektrické energie a tepla, případně jako palivo pro vytápění skleníků a různých provozů jako minipekáren, mlékáren, sýráren a umělých chovů ryb, které mohou vznikat v rámci farem s nízkými nebo nulovými energetickými náklady.

Co dalšího může firma nabídnout budoucím zákazníkům?

Firma Green Machines a. s. připravila portfolio sofistikovaných provozů k využití TKO a BRKO v komunálních KBPS i jednotlivých realizacích a zpracovala kompletní technické a stavební řešení a základní dokumentace tak, aby bylo možné je pro zákazníky jednoduše upravit a přizpůsobit systémy dodávek komunálních BPS přímo „na klíč“. V portfoliu firmy jsou zařazeny jednoduché stanice až po komplexní provedení vysoce sofistikovaných provozů. Zákazník si jednoduše vybere model a provedení, přičemž firma na základě určeného místa a stavebního prostoru navrhne a zpracuje vlastní dokumentaci z již připravených podkladů pro územní a stavební povolení, a tím i získání stavebního povolení výrazně zkrátí. Firma připravuje nové webové stránky, kde budou umístěny veškeré informace – konkrétně je potom můžete zhlédnout na www.biofermentory.sk. Návrh stavební dokumentace firmy Green Machines a. s. pro městský areál na zpracování odpadu včetně třídicích linek TKO a dvoustupňové BPS o výkonu 2000 KWh. Je zde skleníkové hospodářství se sběrným dvorem a kompostárnou pro zpracování digestátu na hnojiva. Areál je navržen včetně technických služeb a zpracování plastů na výrobky. Jedná se o areál pro zahraničního zákazníka.

Máte nějaké novinky?

Ano, připravujeme technologii zkapalnění bioplynu, a tím možnost distribuce k zákazníkům pro konečné využití. Máme již dokončené technické řešení a jednáme s výrobci. Na tomto projektu spolupracujeme s dalšími firmami a výzkumem. Předpokládáme, že vše bude připraveno do roku 2020 k provozním zkouškám. Součástí projektů je návrh technického a technologického stavebního řešení zpracování odpadků z hotelových resortů na Kanárských ostrovech a využití a úpravou bioplynu na CNG a následnou distribucí pro veřejnou dopravu na ostrově. Z digestátu z provozu BPS bude vyráběn kompost a využíván v městských zelených projektech.*

Green Machines a. s., nezávislá konstrukční skupina Bratislava

Kontaktujte nás na tel: +420 704 736 947, email: biofermentory@biofermentory.sk

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down