Bioodpady končí jinde, než by měly. Důsledkem je nedostatek kompostu

Společnost ZERS byla založena v roce 1998 jako společnost zabývající se převážně službami pro zemědělský sektor. V roce 2006 došlo k převzetí firmy novým vedením, které se zaměřilo vedle služeb pro zemědělství na oblast životního prostředí s užším zaměřením na odpadové hospodářství.

V Kutné Hoře – Neškaredicích vybudovala naše firma Recyklační centrum Kutná Hora, zařízení na svoz a využití recyklovatelných odpadů zejména kompostování biologicky rozložitelných odpadů, recyklaci odpadního dřeva a recyklaci SDO (vlastní mobilní drticí a třídící linky zpracovává odpady kategorie 17 na plnohodnotné recyklovatelné materiály nahrazující především stavební kámen a štěrkopísky).

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM


Díky spolupráci s vedením města Kutná Hora, které provoz kompostárny od jeho počátku podporuje, mají občané Kutné Hory možnost ukládat biologicky rozložitelné odpady zdarma a na oplátku mají možnost odběru kompostu v množství odpovídajícím 20 % z hmotnosti bioodpadu, které do kompostárny předali.

Prostor kompostárny je rozdělen do několika provozních celků, které na sebe technologicky navazují. Jedná se o plochy pro přípravu surovin na kterých probíhá zejména drcení/štěpkování dřevních odpadů. Z hlediska provozu jsou suroviny dále naváženy na plochu pro vlastní kompostování, kde jsou všechny biologicky rozložitelné odpady smíšeny navzájem a navrstveny do třímetrových zakládek. Ty jsou za využití neseného bočního překopávače značky Willibald provzdušňovány a cisternami zavlažovány, čímž dochází k velkému urychlení procesu kompostování. Zkompostované bioodpady jsou pak převáženy na dozrávací plochy, kde dojde k finálnímu dozrání kompostu.

Do kompostu určeného pro zemědělské účely je přidávána odpadní sláma, která zlepší jeho strukturu a umožní využití zemědělské techniky pro jeho aplikaci. „Zahradnický kompost“ je dále ukládán do zastřešených skladovacích prostor, kde dojde k jeho částečnému vysušení, což umožňuje lepší prosévání na vibračních nebo rotačních sítech. Tento kompost nejvyšší kvality je nabízen jako volně ložený maloodběratelům z řad stavebních i zahradnických firem a rovněž občanům.

Projektovaná kapacita kompostárny je 35 000 tun za rok a v současné době není ještě zdaleka naplněna. Díky širokému provoznímu zázemí a možnostem zisku dotací z Operačního programu Životní prostředí jsou v rámci kompostování využívány nejmodernější technické prostředky, což umožňuje v blízké budoucnosti navyšovat zpracovatelskou kapacitu zařízení.

V loňském roce firma uspěla se svou žádostí o dotaci na nákup technologie kompostování v plastových vacích. Tímto zařízením je umožněno další rozšiřování kapacity kompostování. Jedná se sice o provozně nejdražší variantu kompostování – zpracování bioodpadů, která navíc neposkytuje kompost vysoké kvality, ale díky velkému provoznímu zázemí budeme moci využít našich stávajících dozrávacích ploch, kde bude „kompost“ uložen po následující rok, čímž dojde k jeho dozrání umožňující jeho využití jako organického hnojiva.

PROBLÉM VYUŽITÍ KOMPOSTŮ

Z pohledu odpadového hospodářství a nedostatku organických hnojiv v zemědělství spatřujeme velký problém v nedostatku biologicky rozložitelných odpadů, resp. ve skutečnosti, že spousta bioodpadů končí jinde, než by měla. Nejčastěji jsou to takzvané „skládkařské kompostárny“, kde je vyráběn kompost – rekultivační substrát – který nedozná využití na zemědělské půdě, ale je (v lepším případě) využit pouze k překrývání povrchů skládek v době rekultivace a ozelenění jejich povrchu.

Kompostárna v Recyklačním centru je jediným zařízením v rámci širšího regionu (spádová oblast kompostárny je zhruba 25 km), které zpracovává biologicky rozložitelné odpady na kompost pro další využití v zemědělství, zahradnictví a pro občany, nikoliv pro „využití“ jako rekultivačního materiálu na skládkách.

Důsledkem popsaného stavu je nedostatek kvalitních kompostů – poptávka zákazníků v našem regionu v současnosti přesahuje naši produkci kompostů. Příslušné státní úřady by se měly začít problematice „skutečného kompostování“ odpovědně věnovat. Ocenila by to jistě zemědělské praxe, která by získala kvalitní komposty pro aplikaci na zemědělskou půdu.

 

Marian Humplík
ZERS, s. r. o.

Překopávač kompostu v areálu kompostárny

Příprava surovin pro kompostování probíhá drcením a štěpkováním dřevních odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *