Autor
Kategorie:
Praxe

Bioodpady: Benchmarking obcí

Financování tříděného sběru bioodpadu v obcích lze realizovat z úspor, které přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu. Možností vlastních úspor a snadnější hledání příkladů dobré praxe v obcích ČR hledá nový benchmarkingový projekt.

Kolik obec ušetří odděleným sběrem bioodpadů? Jaký způsob nakládání s bioodpady se obcím vyplácí? Musí obec doplácet, nebo je rozpočet vyrovnaný? Kde se třídí bioodpady na sídlišti? Vyplatí se investice do osvěty? Snižují kompostéry množství směsného komunálního odpadu? Je efektivnější poplatek nebo platba za objem vyprodukovaného odpadu? Kolik občané platí za odpady v jiných obcích? Na tyto a mnoho dalších otázek hledá odpověď benchmarking obcí zaměřený na bioodpady, který připravilo občanské sdružení Ekodomov.

WIN-WIN METODA

„Účast v projektu je pro obce zdarma. Jediné, co do něj musejí obce vložit, jsou pravdivé a úplné informace. K tomuto účelu naleznete na webových stránkách www.kompostuj.cz pod záložkou ‚Zapojte se‘ odkaz ‚Benchmarking obcí‘.“ říká Tomáš Hodek, který vznik dotazníku inicioval na základě požadavků obcí hledajících příklady dobré praxe a zkušenosti pro vlastní řešení problematiky bioodpadů.

Benchmarking je metoda uplatňující princip „win-win“, kde všechny zúčastněné subjekty získávají z účasti profit. Porovnáváním výsledků a nástrojů k jejich dosažení, umožňuje benchmarking identifikovat silná a slabá místa, umožňuje napodobit či modifikovat úspěch jiných obcí a vyvarovat se zbytečných chyb. Benchmarking zaměřený na bioodpady vytváří jednoduchou a dostupnou platformu pro sdílení informací, rychlý přenos kow-how, přináší inspiraci a podněty k vlastnímu rozvoji všem zúčastněným. Informace, které obec o sobě vloží do společné databáze, slouží jako vyhledávací kritéria a zároveň umožňují porovnávat výsledky bez nutnosti dalších přepočtů.

VÝSLEDKY NA PODZIM

První fází projektu je sběr dat a jejich zpracování do aplikace umožňující snadné vyhledávání a řazení pro její následné zpřístupnění zúčastněným subjektům. Prezentace benchmarkingové aplikace proběhne v rámci doprovodného programu veletrhu For Waste dne 21. 9. 2012, na výstavišti PVA v Praze-Letňanech, kde budou představeny první praktické výstupy projektu.

Ekodomov vypracováním dotazníku vytvořil prostor pro realizaci benchmarkingu – strategického managementu v oblasti bioodpadů v obcích. Zda a jak bude tento prostor využit, je už plně v kompetenci jednotlivých obcí. V případě potřeby jsme připraveni pomoci s interpretací dat a návrhem odpovídající strategie pro jednotlivé obce.

Řádným vyplněním a odesláním dotazníku obce získávají zdarma elektronickou vstupenku na veletrh ForWaste, dále při odeslání dotazníku do 30. 7. 2012 obce získají slevu 5% na nákup dřevěných kompostérů, komunitních kompostérů, kuchyňských košů na bioodpad BioMat, kompostovatelné pytle, sáčky, tašky a vermikompostéry VermiHut v obchodě www.ekonakup.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *