Bioodpad už není jen sezónní záležitost

Kromě svozu bioodpadu ze zahrad v době sezony začaly Pražské služby zajišťovat celoroční svoz bioodpadu z domácností po celé Praze. Akce probíhá ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Separovaný bioodpad je svážen na kompostárnu. Substrát je pak dále využíván pro městskou zeleň, pro rekultivace...

Kromě svozu bioodpadu ze zahrad v době sezony začaly Pražské služby zajišťovat celoroční svoz bioodpadu z domácností po celé Praze. Akce probíhá ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

Separovaný bioodpad je svážen na kompostárnu. Substrát je pak dále využíván pro městskou zeleň, pro rekultivace i jako zemědělská půda. Svoz bioodpadu provádí Pražské služby pravidelně 1 x za 14 dní.

Občané si také mohou na bioodpad pronajmout kompostejner. Svoz se ve městě provádí od roku 2007, kdy se sebralo 373 tun biooodpadu. V roce 2010 využilo službu na 5500 zákazníků, což představuje 4589 tun bioodpadu.

CENY ZA NÁJEM KOMPOSTEJNERU A SVOZ BIOODPADU

Objem 120 litrů 240 litrů
Svoz
sezónní 600 960
celoroční 900 1140

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *