01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

BIOLOGICKÉ METODY

Podstatou všech biologických technologií dekontaminace je využití schopnosti organismů spotřebovávat organické škodliviny jako zdroje uhlíku pro získání energie. Mezi nejrozšířenější a také nejdéle používané biologické metody patří např. kompostování nebo i čištění splaškových vod. Biodegradace...

Podstatou všech biologických technologií dekontaminace je využití schopnosti organismů spotřebovávat organické škodliviny jako zdroje uhlíku pro získání energie.

Mezi nejrozšířenější a také nejdéle používané biologické metody patří např. kompostování nebo i čištění splaškových vod. Biodegradace nebezpečných odpadů, tj. materiálů znečištěných ropnými látkami, je technologie stará více než 20 let. Její rozvoj u nás je spojen především se sanacemi starých zátěží v někdejších vojenských prostorech po Sovětské armádě.

Tento proces je založen na schopnostech některých aerobních bakterií využít ropné látky jako zdroj uhlíku a energie, přičemž konečným produktem rozkladu jsou oxid uhličitý a voda.

KOMPOSTÁRNA V LOMNICI

S využíváním technologie biodegradace začala naše společnost v roce 1996 v areálu kompostárenského závodu v Lomnici nad Popelkou. Pro biodegradaci byly využity stávající zastřešené a vodotěsné zabezpečené plochy a rovněž část technologického zařízení. V roce 1996 byla provedena dekontaminace okolo 800 m3 zeminy ze sanace staré zátěže. Bylo využito přirozeného degradačního potenciálu původní mikroflóry obsažené v kontaminované zemině, za dotace živin, kyslíku a vody.

Celý proces byl ukončen po 4 měsících, kdy poklesl průměrný obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na hodnotu 278 mg/kg suš. a zemina ztratila své nebezpečné vlastnosti.

NOVÉ POSTUPY

Nová fáze ve využívání této technologie započala v roce 1997, kdy vedení společnosti schválilo záměr vytvořit v areálu kompostárny moderní závod na zpracování odpadů, který bude schopen poskytovat komplexní služby nakládání s odpady. Byly navrženy a odzkoušeny nové technologické postupy, umožňující lépe řídit a intenzifikovat proces biodegradace. Zahájení biodegradace je iniciováno vstupní aplikací vhodných bakterií, čímž dochází k překlenutí náběhové fáze a celý proces se tak výrazně urychluje. Jelikož mikroorganizmy využívají pouze ropné látky na fázovém rozhraní ropná látka - voda, lze proces biodegradace dále urychlit využitím povrchově aktivních látek - tenzidů.

Při rozkladu složitějších sloučenin často nestačí schopnosti jednoho mikroorganizmu. Využití směsných kultur potom umožňuje zneškodňovat širší spektrum kontaminantů. Proto můžeme v našem závodě zneškodňovat nejenom zeminy, ale i kaly s obsahem ropných látek ze strojírenského průmyslu a dopravy, nebo i kontaminované piliny a adsorpční materiály včetně použitého vapexu.

PŘEDNOSTI BIODEGRADACE

Je to především vyšší rychlost dekontaminace oproti jiným alternativním metodám, jako např. adsorbce nebo vymývání a nižší náklady ve srovnání se spalováním či skládkováním. Budoucnost této bezesporu perspektivní metody pak spočívá v rozšíření palety kontaminantů, schopných biologického odbourání.

Biodegradace se používá k odbourávání ropných látek a polyaromatických uhlovodíků. Pozornost výzkumu je věnována také degradaci chlorovaných uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů, azobarviv, pesticidů, odpadů z výroby trinitrotoulenu apod. Rozklad stále složitějších sloučenin je ale podmíněn vytvořením kometabolických směsných kultur, obsahujících např. i kvasinky a houby.

JAROSLAV JANDA,

INGEO, s. r. o.

Liberec

Proces je založen na schopnostech některých aerobních bakterií využít ropné látky jako zdroj uhlíku a energie, přičemž konečným produktem rozkladu jsou oxid uhličitý a voda.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down