Bezvýkopové opravy míst napojení přípojek jsou rychlejší

Nemálo obcí se potýká s netěsností kanalizačních řadů. Volba správné technologie opravy bývá o to složitější, že mnohde je stoka staticky v pořádku, ale špatně zaústěnými a neodborně napojenými přípojkami do ní natékají balastní vody.

Tyto závady lze opravit otevřeným výkopem. Opravy ve větších hloubkách či při umístění řadu v hlavní silnici však jsou finančně náročné, ale hlavně výkop značně zkomplikuje život v obci. Spolu s netěsnými spoji trub, napojením do revizních šachet a těsností mezi jednotlivými stavebními dílci revizních šachet tak uvedené závady bývají slabým místem celého systému. Nastane-li někde ve střednědobém horizontu problém, bude to právě v těchto případech. Včasným zásahem a opravou již v rámci prevence lze v místě poškození předejít kolapsu, jenž by si v budoucnu vyžádal řádově vyšší náklady na opravu.

Kolem netěsných a neodborně napojených přípojek natékají do kanalizačního řadu balastní vody (dešťové, podzemní…). To kapacitně zatěžuje ČOV, na niž pak nelze napojit další subjekty. Zvyšují se tak i náklady obce, která obvykle platí za objem vyčištěných vod. Negativem je rovněž vyplavování zeminy v okolí přípojky. To vede ke vzniku kaveren, které mohou způsobit propad chodníku nebo komunikace.

ŘEŠENÍ BEZ VÝKOPU

Efektivnějším řešením jsou technologie na bezvýkopové opravy vodovodů, kanalizací a plynovodů. Pro bezvýkopové opravy kanalizací zakoupila naše společnost dva kanalizační roboty. Frézovací robot umí skrze revizní šachtu odstranit z potrubí (DN 190 – DN 1100) vše, co do stokové sítě nepatří: předsazené přípojky, kořeny, usazeniny, betonové nálitky či ocelové profily.

Další kanalizační robot injektuje technologií ZEP-RE-CON do místa špatného napojení přípojky speciální kanalizační maltu. Malta se do poškozeného místa injektuje do doby, než čidlo ve štítu robota ohlásí, že kaverna je zcela vyplněna. Těsnicí vak zajede až 35 cm do přípojky. V případě »ustřižené« přípojky či vypadlého střepu se vytvoří nová tvarovka. Spoj malty s materiálem hlavního řadu (beton, kamenina) je vodotěsný. Průměrná spotřeba malty na opravu je podle našich zkušeností okolo 20 kg na přípojku. Malta má vysokou přilnavost k podkladu a je otěruvzdorná. Takto lze opravit i napojení přípojek po sanaci kanalizačním rukávcem.

Systém je konstruován tak, aby odolal zatížení kanalizace 100 lety provozu (vysokotlaké čištění, proplachy apod.). Přípojky není nutné odstavit z provozu, vytvrdnutí malty trvá zhruba 45 minut. Opravě nevadí ani nátok spodních vod. Oba roboty jsou velmi tiché, takže kvůli eliminaci dopadů na dopravu v obytných částech obce mohou pracovat i v noci. Roboty mají kamery, veškerá práce se nahrává na DVD. Podle výrobce bylo takto opraveno už přes 150 tis. přípojek.

NEPOUŽÍVANÉ ODBOČKY

Roboty lze použít i na zaslepování nepoužívaných přípojek a odboček. Dříve se při výstavbě vysadily odbočky s tím, že se na ně časem někdo napojí, a zaslepily se jen kamenem či prknem. Nikdo se však nenapojil, prkno jako záslepka přestalo za pár let fungovat a vznikl stejný problém jako u neodborně provedeného napojení. Doplňkovým typem oprav lokálních poruch na stoce je osazení tzv. krátkých vložek. Na místo poškození se pomocí pakru nalepí tkanina se skelnými vlákny nasycená pryskyřicí. Následuje oprava (vymazání) revizních šachet – oprava místa napojení trouby do šachty a pomocí speciální kanalizační malty utěsnění spojů mezi skružemi i při nátoku spodních vod. Všechny typy oprav by vždy měly být realizovány na jednom úseku kanalizace společně.

MARTIN BROŽ

ZEPRIS s. r. o. www.zepris.cz/robot ZEPRIS je také na Facebooku

Kanalizační robot vstupuje do kanalizace revizními šachtami.

Zaslepení nepoužívané přípojky.

Záběry poškozených napojení přípojky, pořízené kanalizačním robotem.

Pohled do přípojky z kamery robota. Střepy přípojky jsou usazené do betonového lože.

Poškozené místo na kanalizaci bylo injektáží malty opraveno.

FOTO: ARCHIV ZEPRIS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *