Bazar

Na podporu využívání ostravských sběrných dvorů odstartovala odpadová společnost OZO Ostrava novou soutěž, nazvanou POCHOĎÁKY. Jde o sérii čtyř nedělních turistických pochodů, které účastníky zavedou do zajímavých a pro mnohé neznámých lokalit Ostravy. Účastníci soutěží o ceny se zároveň dozvědí...

Na podporu využívání ostravských sběrných dvorů odstartovala odpadová společnost OZO Ostrava novou soutěž, nazvanou POCHOĎÁKY. Jde o sérii čtyř nedělních turistických pochodů, které účastníky zavedou do zajímavých a pro mnohé neznámých lokalit Ostravy. Účastníci soutěží o ceny se zároveň dozvědí důležité informace o rozmístění a funkci sběrných dvorů.

Společnost Tetra Pak se zavázala, že do roku 2020 dosáhne čtyřicetiprocentní recyklace použitých nápojových obalů. V roce 2013 dosáhla globální míra recyklace obalů Tetra Pak 24,5 %. což představuje 10% nárůst oproti roku 2012. Vytříděno bylo celkem 43 mld. obalů.

Podle informací deníku Spiegel se chce spolková vláda domluvit s provozovateli elektráren na zřízení veřejnoprávního fondu, z kterého se zaplatí miliardová demolice a trvalé uskladnění jaderného odpadu. Nákladný proces by tak zčásti platili daňoví poplatníci, ačkoliv na to mají mít provozovatelé elektráren zřízeny rezervní fondy. Poslankyně Bärbel Höhn (Zelení) k tématu řekla: „Obávám se, že se energetické koncerny dříve nebo později dostanou do finanční tísně, že ani rezervní fondy stačit nebudou.“

Od 29. května nabyla účinnosti vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Norma nahradila vyhlášku č. 252/2004 Sb.

Ministři Věra Jourová a Richard Brabec slíbili v Bruselu, že novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – takzvaném procesu EIA – začne platit od 1. ledna příštího roku. Na nový zákon o EIA se čeká už dlouho. Kvůli tomu, že doposud není sladěna česká legislativa s evropskou, hrozí, že Evropská unie zastaví přísun veškerých dotací do ČR pro dalších šest let.

Likvidace ropných kalů po bývalé chemičce Ostramo v Ostravě by měla skončit v roce 2018. Vytěženo bylo už zhruba 200 tis. tun kalů, ale ukázalo se, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, se kterými se původně nepočítalo. Na odtěžení právě těchto zhruba 90 tis. tun kalů je nyní vyhlášeno výběrové řízení. První část tendru na odtěžení zbývajícího množství kalů by měla být uzavřena letos v červenci.

V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014-31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Více na www.uohs.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *