Bazar

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení místních samospráv (SMS) podepsaly dohodu o oboustranné spolupráci. Obce a odpadové firmy jsou dlouholetými partnery v oblasti zajištění služeb svozu, třídění, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Dohoda z této vzájemné spolupráce vychází...

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení místních samospráv (SMS) podepsaly dohodu o oboustranné spolupráci. Obce a odpadové firmy jsou dlouholetými partnery v oblasti zajištění služeb svozu, třídění, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Dohoda z této vzájemné spolupráce vychází a v době intenzivních příprav nové odpadové legislativy může přispět k hledání smysluplných řešení budoucnosti odpadového hospodářství v České republice, uvádí se v tiskové zprávě.

Podle nedávno zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí spotřeboval každý Evropan v roce 2011 průměrně 16 tun primárních surovin (ve Finsku je to 30 tun, na Maltě jen 5 tun). Odpadů vyprodukovali Evropané v průměru 4,5 tun/obyv. (2010). Zhruba třetina vyprodukovaného jídla končí z nejrůznějších důvodů v odpadu.

Začala platit evropská směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, která přináší lepší ochranu životního prostředí a snížení administrativní zátěže vyplývající z evropských předpisů. Směrnice dává členským státům mandát ke změně postupů pro posuzování vlivů na životní prostředí, zavádí časová období pro jednotlivé fáze hodnocení či aktualizuje screeningová kritéria. Členské státy musí tato pravidla uplatnit nejpozději do 16. května 2017.

Společnost Phoenix-Zeppelin, s. r. o., oficiální dovozce stavebních, zemních a důlních strojů a energetických systémů výrobce Caterpillar na český trh, oznámila ke dni 1. 6. 2014 změnu názvu společnosti na ZEPPELIN CZ, s. r. o. Ke stejnému dni se mění také název dceřiné společnosti na Slovensku, a to ze stávajícího Phoenix Zeppelin, s. r. o., na ZEPPELIN SK, s. r. o. Identifikační údaje společností (IČ, DIČ, sídlo) zůstávají touto změnou nedotčené.

Každoročně se na světě vyrobí zhruba dvacet miliard párů bot a jsou kvůli různosti a kombinacím použitých materiálů prakticky nerecyklovatelné. Podle návrhářky Elišky Kuchtové (Respekt, 10. 2. 2014) by bylo možné řešit nadprodukci tiskem bot na míru pomocí 3D tiskáren.

Součástí balíku změn v rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je i návrh, aby byl připravovaný projekt pozastaven, dokud soud nerozhodne o přípradné žalobě proti povolení stavět.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *