Bazar

V České republice je ročně využito kolem 100 000 tun polyethylenových flexibilních obalů. Až 10 % z nich končí v přírodě. Tam se rozkládají i stovky let. Podle společnosti Oskar Plast tomu lze z velké části zabránit použitím tzv. oxo-degradabilních plastů. "Jsem rád, že se nám daří komunikace s...

V České republice je ročně využito kolem 100 000 tun polyethylenových flexibilních obalů. Až 10 % z nich končí v přírodě. Tam se rozkládají i stovky let. Podle společnosti Oskar Plast tomu lze z velké části zabránit použitím tzv. oxo-degradabilních plastů.

„Jsem rád, že se nám daří komunikace s profesními sdruženími. Máme zásadní shodu na budoucím fungování kolektivních systémů, tedy, že například mají být zřizovány výhradně výrobci a mají být neziskové.“

PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí konferenci Zpětný odběr

„Sto čtrnáct miliard rozhodně není konečná suma – jako že by to nakonec vyhrála nějaká firma, dostala by 114 mld a dělejte si s tím, co chcete.“

Bedřich Moldan (ODS) k superzakázce

Společnost AVE odpadové hospodářství, s. r. o. , oznámila, že za rok 2010 zvedla obrat o více než 22 %. Nekonsolidovaný obrat dosáhl 2,98 miliardy. Společnost obsluhuje na 1,5 milionů obyvatel.

Úroveň energetické soběstačnosti jednotlivých regionů nebo jejich možné využití pro pěstování energetických plodin ukazuje enviromentální interaktivní mapa, kterou vyvinula Česká technologická platforma biopaliv za podpory Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Mapa obsahuje údaje o životním prostředí ze všech katastrů ČR a propojuje je s informacemi o alternativních energetických zdrojích. Jako pomůcku pro tvorbu energetických koncepcí ji mohou využít státní správa i místní samosprávy.

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Návrh, který zpracovalo MPO, byl rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 24. 5. 2011.

Posílení zdrojů programu Zelená úsporám by mělo umožnit využití poplatků podle zákona o odpadech (§ 37e). Návrh už byl předložen poslancům (sněmovní tisk 376/0) a sněmovna by jej měla projednat tak, aby byl odsouhlasen už v prvním čtení.

Kritéria, kde se odpad mění na ne-odpad, jsou v EU zatím stanovena pouze pro železný šrot. Zpracovávají se však další studie, podle nichž mohou být stanovena podobná kritéria také pro hliník, měď, papír, sklo nebo kompost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *