Bazar

Plzeňská teplárenská podala na Státní fond životního prostředí (SFŽP) žádost o dotace EU na spalovnu komunálního odpadu. Stavba za přibližně 2,5 miliardy korun má být dokončena v roce 2015. Teplárna by mohla od EU získat 500 až 800 milionů Kč. Zbylé peníze získá podnik převážně z úvěrů, menší část...

Plzeňská teplárenská podala na Státní fond životního prostředí (SFŽP) žádost o dotace EU na spalovnu komunálního odpadu. Stavba za přibližně 2,5 miliardy korun má být dokončena v roce 2015. Teplárna by mohla od EU získat 500 až 800 milionů Kč. Zbylé peníze získá podnik převážně z úvěrů, menší část uhradí ze svého.

Společnost Pražské služby, a. s., začala nabízet celoroční svoz bioodpadů pro všechny občany, tedy i lidem z bytů. Zatímco pro sezonní svoz biodpadu se nasazují i velkoobjemové kontejnery, pro bioodpad z bytů jsou určeny kompostejnery o objemu 120 nebo 240 litrů.

V Příbrami má letos zahájit provoz nová skládka komunálního odpadu, kterou buduje soukromý investor v areálu bývalého rudného dolu v Bytízu. Město pozemky pod skládkou odkoupí od původního vlastníka, kterým je podnik Diamo. Pak je prodá investorovi, který skládku staví. Podle starosty není v silách města vybudovat skládku samostatně.

Ministerstvo financí nechalo auditorskou firmu Deloitte Advisory vypracovat posudek na cenu obřího ekologického tendru. Kromě toho nechá ještě zpracovat oponentní expertní posudek, aby měla vláda představu, jakou nejvyšší částku by měl stát za likvidaci starých ekologických škod zaplatit.

V tendru na realizaci mezinárodní výstavy VOD-KA v roce 2013 a série odborných konferencí zvítězila agentura Exponex. Výběrové řízení vyhlásilo sdružení Sovak, které zastupuje provozovatele vodovodů a kanalizací v ČR.

Společnost ČSOB Leasing se stala strategickým partnerem pro financování manipulační techniky Hyundai. Stalo se tak na základě uzavření smlouvy se společností Mátl & Bula, s. r. o., která je výhradním dovozcem manipulační techniky Hyundai do ČR.

Mittal nasadí zelenou. Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava chce v příštích pěti letech investovat do modernizace výroby více než 12 miliard korun. Investice mají zejména výrazně omezit množství vypouštěných znečišťujících látek.

Tématem letošního ročníku mezinárodního veletrhu For Arch (21. – 25. září v Praze-Letňanech) bude nízkoenergetické stavění. Podle směrnice EU o energetické náročnosti budov mají být od roku 2020 realizovány pouze budovy, jejichž potřeba energie se blíží nule.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *