Bazar

Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS) jako izolačního materiálu v České republice zaznamenala za letošních devět měsíců meziroční nárůst o 5,3 %. Celková spotřeba EPS tak v ČR za období leden až září 2011 činila 47 500 tun. V nové výtvarné soutěži "Hledá se odpadový maskot!" budou žáci základních...

Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS) jako izolačního materiálu v České republice zaznamenala za letošních devět měsíců meziroční nárůst o 5,3 %. Celková spotřeba EPS tak v ČR za období leden až září 2011 činila 47 500 tun.

V nové výtvarné soutěži „Hledá se odpadový maskot!“ budou žáci základních škol na území hl. m. Prahy vymýšlet t a kreslit návrh nového „odpadového“ maskota, který by vtipným způsobem informovala děti i dospělé o důležitých odpadových tématec.

Evropská komise přijala definici „nanomateriálu“ – jde o materiály, jejichž hlavní složky mají rozměr 1 až 100 miliardtin metru. Toto doporučení jasně vymezuje, kterým materiálům je třeba věnovat zvláštní pozornost ve specifických právních předpisech, zejména u pravidel chemické bezpečnosti.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o chemických látkách (chemický zákon) – sněmovní tisk 311. Návrh zákona má za cíl dosáhnout plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy ES.

Zhruba 26 000 tun odpadu zpracuje v logistickém centru v Žiranoch v okrese Nitra spoločnosť SITA Slovensko, a. s. Z celkového množství zpracovaného odpadu tvoří nebezpečný odpad 6000 tu, z toho jde 4500 ton na biodegradaci. Spoločnosť SITA, ktorá je súčasťou skupiny SUEZ ENVIRONMENT, v současnosti disponuje více než 40 logistickými centry, v nichž zpracovává odpad na druhotné suroviny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *