Bazar

Systém ISPOP bude mít od 12. 12. 2011 do 5. 1. 2012 technologickou odstávku "z důvodu nasazování nových funkcionalit", jak se uvádí v tiskové zprávě. Případnou registraci subjektu nebo registraci provozovny do IRZ doporučuje provozovatel provést do 7. 12. 2011 (včetně potvrzení - formulář pro...

Systém ISPOP bude mít od 12. 12. 2011 do 5. 1. 2012 technologickou odstávku „z důvodu nasazování nových funkcionalit“, jak se uvádí v tiskové zprávě. Případnou registraci subjektu nebo registraci provozovny do IRZ doporučuje provozovatel provést do 7. 12. 2011 (včetně potvrzení – formulář pro listinnou autorizaci). Veškeré žádosti zaslané do systému po 7. 12. 2011 budou vyřízeny po spuštění nové verze ISPOP v roce 2012.

Nový chemický zákon č. 350/2011 Sb čeká na vydání ve Sbírce zákonů. Zákon nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení a nahradí předcházející zákon

č. 356/2003 Sb.

Nejvyšší správní soud (NSS) otevřel cestu k přestavbě a zprovoznění spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví na Pardubicku, kterou chce vybudovat AVE CZ odpadové hospodářství. Soudci zrušili v územním plánu obce pasáž, která spalování odpadu znemožňovala.

Vláda schválila návrh zákona ministerstva životního prostředí, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Za nesprávné provedení EIA směrnice do tuzemského právního řádu byla již Česká republika odsouzena Soudním dvorem EU. Schválení předložené novely zákona může pomoci vyhnout se postihu ze strany EU.

Do Bruselu byly odeslány tři žádosti o dotaci na projekty spaloven komunálního odpadu – v Plzni, Karviné a Komořanech. MŽP projekty spaloven podporuje a doporučilo je komisi ke schválení, rozhoduje však Brusel.

Okresní soud v Kolíně poslal společnost Geosan Group a .s., do konkurzního řízení. Důvodem je špatná finanční kondice společnosti, která neumožnila zaplatit cca 75 milionů korun a příslušenství, jak byla společnost Geosan odsouzena ve sporu se společností Baltom, a. s.

V tuzemsku je aktuálně v provozu okolo 150 bioplynových stanic nejrůznějších výkonů, ve fázi plánování je pak výstavba dalších cca 300 stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi předběžně počítá s 360 stanicemi o celkovém výkonu 2,7 milionů MWh. Podle odborníků je to však příliš málo, optimálně by v tuzemsku mohlo do roku 2020 fungovat dokonce až tisíc bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 milionů MWh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *