Bazar

Nový chemický zákon číslo 350/2011 Sb., nahradil předcházející zákon č. 356/2003 Sb. Došlo v něm ke změnám způsobu klasifikace, balení a označování látek a směsí a omezuje se vývoz kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti. Rozšiřuje se kontrolní a dozorčí činnost v oblasti klasifikace,...

Nový chemický zákon číslo 350/2011 Sb., nahradil předcházející zákon č. 356/2003 Sb. Došlo v něm ke změnám způsobu klasifikace, balení a označování látek a směsí a omezuje se vývoz kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti. Rozšiřuje se kontrolní a dozorčí činnost v oblasti klasifikace, balení a označování látek.

Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) potvrdila zákaz vývozu nebezpečného odpadu do zemí „třetího světa“. V dalších letech nebude možné nebezpečný a toxický odpad vyvážet do zemí, které nejsou členy OECD. Členské země odmítaly přijetí této deklarace přes patnáct let.

Podle průzkumu se snaží Češi pomoci životnímu prostředí tím, že třídí odpad (82 procent), snižují spotřebu energie (67 procent) a snižují spotřebu vody (63 procent).

Obě české jaderné elektrárny prošly environmentálním auditem společnosti Det Norske Veritas. Firma kontrolovala česká jaderná zařízení už poosmé. Auditoři se tentokrát zaměřili na péči o zařízení a radiační ochranu ve vztahu k životnímu prostředí.

Tři občanská sdružení bojující proti plánované spalovně komunálního odpadu v Chotíkově požadují, aby Plzeň přijala nabídku Sokolovské uhelné (SUAS) na likvidaci odpadu ve zplyňovací elektrárně ve Vřesové. Podle radnice šlo ze strany SUAS pouze o informaci.

Pilotní program Evropské komise pro ověřování environmentálních technologií (Environmental Technology Verification, ETV) poskytne nezávislé ověření účinnosti nových environmentálních technologií. Internetové stránky ETV jsou umístěny na portálu Europa.

S postupným ukončováním prodeje tradičních žárovek v EU se musí 8 miliard žárovek nahradit účinnějším osvětlením. Evropská komise chce podpořit rozšiřování svítidel LED, které dosahují až 70% úspory energie a nákladů.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství navázala spolupráci v oblasti public relations s agenturou Ewing Public Relations, která vzešla z výběrového řízení. Budou spolupracovat na komplexním portfoliu PR aktivit, zajišťovat poradenskou činnost a realizovat konkrétní komunikační strategie k jednotlivým projektům společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *