Bazar

Na stránce www.druhotne-suroviny.com, která je portálem Svazu průmyslu druhotných surovin, naleznete metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů. Materiál slouží zejména obcím v případě, kdy má obec pochybnost, zda je sběrna či výkupna provozována legálně. Vláda ke dni 15. 9. schválila...

Na stránce www.druhotne-suroviny.com, která je portálem Svazu průmyslu druhotných surovin, naleznete metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů. Materiál slouží zejména obcím v případě, kdy má obec pochybnost, zda je sběrna či výkupna provozována legálně.

Vláda ke dni 15. 9. schválila Politiku druhotných surovin České republiky. Dokument vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin a jeho hlavní vizí je přeměna odpadů na zdroje. Zájem o průmysl druhotných surovin je vyvolán jednak stále se zvyšujícími cenami primárních zdrojů, jejich nedostupností v rámci EU, a zejména tím, že jejich využívání přináší významné materiálové a energetické úspory.

Politika druhotných surovin ČR je v souladu s evropskou surovinovou strategií Raw Materials Initiative a cíle zde stanovené reagují na významný strategický dokument Evropa 2020 – Evropa účinněji využívající zdroje a rovněž v červenci tohoto roku představený balíček aktivit EU v oblasti oběhového hospodářství.

Podle interních statistik Sdružení EPS ČR se spotřeba pěnového polystyrenu za prvních šest měsíců letošního roku meziročně zvýšila o 15 %. Spotřebovalo se tak 28 300 tun pěnového polystyrenu, který je v České republice z 90 % využívaný především jako izolační materiál na zateplení. Vliv na spotřebu má zvyšující se tlak na výstavbu energeticky úsporných budov. Roli hrají i dotační programy, a zejména Nová zelená úsporám. Sdružení EPS ČR očekává, že v letošním roce bude překročena rekordní spotřeba z roku 2011 (tj. 62 tis. tun).

Agentura CzechInvest eviduje za prvních šest měsíců letošního roku 116 investičních projektů, což je nejvyšší počet v historii. Letošní investice přinesou českému hospodářství více než 78 mld. Kč a vytvoří přes 14 tisíc nových pracovních míst. Téměř polovina, konkrétně 5745 míst, vznikne v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Investičními pobídkami je podpořeno 85 % projektů. Nejvíce investorů je z Německa. Mezi sektory tradičně dominuje výroba dopravních prostředků, dále kovozpracující a strojírenský průmysl. Nejvyšší oznámenou investicí ve výši 22,8 mld. Kč je projekt společnosti Nexen Tire, která v zóně Triangle u Žatce postaví provoz na výrobu pneumatik.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *