Bazar

Co zaznělo na konferenci Odpady a obce 2012 Dr. Johann Mayr, Dolnorakouské sdružení pro nakládání s odpady Diskusi, kterou slyším tady (o energetickém využívání odpadů), mi připomíná podobnou diskusi v osmdesátých letech u nás v Rakousku. Hledali jsme nějaké společné řešení, a tím byly svazy obcí....

Co zaznělo na konferenci Odpady a obce 2012

Dr. Johann Mayr, Dolnorakouské sdružení pro nakládání s odpady
Diskusi, kterou slyším tady (o energetickém využívání odpadů), mi připomíná podobnou diskusi v osmdesátých letech u nás v Rakousku. Hledali jsme nějaké společné řešení, a tím byly svazy obcí.

PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí
Obce a města nyní nejsou v dobré finanční kondici. Jsou za těchto okolností schopny ufinancovat velké projekty v oblasti odpadů? Myslím, že by měla do věci vstoupit privátní sféra, která musí mít nastavené podmínky tak, aby ji to zajímalo.


Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana, Olomoucký kraj
S vybudováním zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) všichni v obcích a městech souhlasí do doby, než zjistí, že by ZEVO měla být u nich.

Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí
Nemůžeme čekat, že EU bude u nás dotovat velké projekty, které mají šanci být ziskové. Česká republika si bude muset pomoct sama.

RNDr. Martina Vrbová, EKO-KOM, a. s.
Pouze 30 % měst a obcí (většinou malých) využívá možnosti platby živnostníků za nakládání s odpady, dané v zákoně. Ani velká města tuto možnost nevyužívají, většinou z důvodu administrativní náročnosti.

Ing. Petr Pichler, EKO-KOM, a. s.
Některé svozové firmy neúměrně zvyšují náklady na zajištění tříděného sběru – rozdíly jsou až stovky procent.

Harmonogram přípravy nového POH by měl být následující:
červen – předložení návrhu do Rady pro OH MŽP
červen až září – projednání s experty a kraji
srpen – předložení POH do procesu SEA
říjen až listopad – projednání v Radě pro OH MŽP
prosinec – předložení POH do vlády (bez ohledu na stav přípravy nové legislativy)
polovina roku 2013 – vyhlášení závazné části POH nařízením vlády

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *