Bazar

Vloni se do obnovitelných zdrojů energie celosvětově investovalo za více než 250 miliard euro. Na prvním místě v objemu investic do obnovitelných zdrojů je Čína, která je největším znečišťovatelem životního prostředí na světě. "Chtěli jsme náš výrobek, kompost, prodávat v hypermarketech, ale cena...

Vloni se do obnovitelných zdrojů energie celosvětově investovalo za více než 250 miliard euro. Na prvním místě v objemu investic do obnovitelných zdrojů je Čína, která je největším znečišťovatelem životního prostředí na světě.

„Chtěli jsme náš výrobek, kompost, prodávat v hypermarketech, ale cena za pronájem plochy byla dvakrát vyšší než příjem z jeho prodeje.“ Ing. Josef Gabryš při prezentaci kompostárny ve Slavičíně na Kongresu v Luhačovicích.

Celkem 5046 ventilátorů již odevzdaly české domácnosti k recyklaci kolektivnímu systému ELEKTROWIN. Největší zájem o jejich nákup je v letních měsících. K jejich recyklaci pak často dochází na podzim, kdy lidé zkoumají technický stav přístroje. Za posledních pět let skončilo ve sběrných dvorech 20,4 tun vysloužilců.

Dne 17. července 2012 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Toto nařízení bude od 1. září 2013 nově stanovovat pravidla pro uvádění biocidních přípravků na trh. Stejně jako ve stávající praxi budou moci získat povolení pro uvedení na trh pouze biocidní přípravky se schválenou účinnou látkou, avšak nově bude získané povolení použitelné v celé Evropské unii.

Od 1. září 2012 platí vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů č. 257/2012 Sb. (částka 87/2012 Sb. )

Poslanci schválili program podpory zateplování domů nebo výměny kotlů, který naváže na úspěch Zelené úsporám. Konkrétní pravidla by měla být zveřejněna v říjnu. Zelená úsporám 2 bude financována z emisních povolenek.

Podle ekonomických analýz každá koruna, kterou státní rozpočet investuje do podpory energetických renovací, vytvoří v ekonomice přibližně dvě až tři koruny a zvýší hrubý domácí produkt zhruba o 60 haléřů. Díky důsledné renovaci domů ušetří domácnosti, obce a firmy 39 miliard korun ročně za vytápění

Termín pro podání poplatkových hlášení (záloh na rok 2013) podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je 15. říjen 2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *