Bazar

Společnost Pražské služby, a. s., bude v letech 2013-2015 zajišťovat nakládání s odpady prostřednictvím pravidelných svozů na letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni. V prosinci 2012 společnost zvítězila ve veřejné zakázce. Vedle směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (papír, sklo, plast a...

Společnost Pražské služby, a. s., bude v letech 2013-2015 zajišťovat nakládání s odpady prostřednictvím pravidelných svozů na letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni. V prosinci 2012 společnost zvítězila ve veřejné zakázce. Vedle směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (papír, sklo, plast a biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) budou Pražské služby od 1. 7. 2013 nakládat také s odloženými věcmi zadrženými v rámci bezpečnostních opatření (tekutiny a gely).

Po šesti letech příprav a protestů odpůrců stavby rozhodli zastupitelé města Plzeň o výstavbě v spalovny komunálního odpadu. Projekt dodá dodá vítěz tendru – ČKD Praha DIZ. ZEVO by měla zpracovat zhruba třetinu odpadů z území celého kraje a zásobovat teplem město Plzeň. Předpokládaná investice dosahuje dvou miliard korun, projekt má příslib evropské dotace 450 milionů korun, větší část bude financována z úvěrů a zisků Plzeňské teplárenské.

Olomoucký kraj zveřejnil studii systému nakládání odpadů v kraji. Počítá i s vybudováním nové spalovny. Jako nejvhodnější místo byl vytypován Přerov.

V okolí sběrného dvora v Jihlavě vzniklo v minulosti neuvěřitelných 156 černých skládek odpadů. Loni ho využilo před 8,5 tisíc obyvatel, což je oproti předchozímu roku zvýšení o 49 procent. V Jihlavě nyní fungují tři sběrné dvory a chystá se vybudování čtvrtého.

Pražští radní dnes vybrali čtyři firmy, se kterými město uzavře rámcovou smlouvu na provozování sběrných dvorů. Jedná se o firmy AVE, Komwag, Pražské služby a VS-Ekoprag. Předpokládaná hodnota zakázky je 33 milionů korun bez DPH. Firmy by měly službu zajišťovat od 1. března letošního roku do konce února příštího roku. Hlavní město mělo loni ve svém majetku 17 sběrných dvorů.

V Integrovaném systému ohlašovacích povinností (ISPOP) bylo k 15. 2. 2013 zaregistrováno celkem 47 829 subjektů, které k tomuto termínu ohlásily přibližně za 82 000 provozoven nebo zdrojů znečišťování. Hlášení o produkci a nakládání s odpady splnilo celkem 67 915 ohlašovacích jednotek, což odpovídá 98 % předpokládaných odhadů. Zasílání na PDF formuláři prostřednictvím ISPOP zjevně neznamenala pro převážnou většinu ohlašovatelů žádný problém.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *