Bazar

Vyšla vyhláška č. 93/2013 ze dne 2. dubna 2013, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Norma se věnuje podmínkám pro...

Vyšla vyhláška č. 93/2013 ze dne 2. dubna 2013, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Norma se věnuje podmínkám pro nakládání se rtutí považovanou za odpad.

Česká asociace odpadového hospodářství a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí (ÚCHOP), Fakulta technologie ochrany prostředí, podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti výzkumu nových technologií a jejich vlivu na životní prostředí. V dohodě jde zejména o praktickou, aplikovaně technickou spolupráci, prosazování nových technologií v konkrétních provozovnách společností, které přímo nakládají s odpady.

„Podle průzkumů se v Evropě zbavujeme baterií až po 3-5 letech od doby, kdy byly uvedeny na trh.“

RNDr. Petr Kratochvíl, Ecobat, na konferenci Zpětný odběr 2013

Podle CEPI (Confederation of European Paper Industries) dosáhly v roce 2011 papíry a lepenky v některých zemích EU 78 % míry recyklace. Evropská směrnice o odpadech přitom požaduje dosáhnout 50 % míry. Hlavními zdroji sběru papíru pro recyklaci jsou z 50 % obchod, ze 40 % domácnosti a z 10 % úřady. Podle CEPI je největší potenciál k dalšímu růstu recyklovatelného podílu v domácnostech.

Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem, která loni v prosinci po šestileté odstávce obnovila provoz, má technické problémy. Nové filtry za 5,5 milionu korun způsobují, že se musí po několika dnech provoz přerušit a filtry vyčistit. Spalovně tím vznikají velké ztráty, žádá kraj o prodloužení zkušebního provozu a termínu pro měření koncentrace toxických látek. ČTK to řekl jednatel provozující firmy BDW Line Alexis Welter. „Dodavatel filtrů není schopen do dneška s novými filtry vyladit provoz spalovny, aby to bylo kompatibilní. Jsme ve sporu, nevíme, jak to budeme řešit, uvažujeme o odstoupení od smlouvy. Do doby vyřešení je provoz spalovny utlumen,“ řekl Welter. Rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu spalovny by mohlo padnout do dvou měsíců. Ročně má spalovna v Lysé spálit až 3500 tun toxických látek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *