Bazar

Co zaznělo na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové Eko-kom za třináct let své existence vynaložil na třídění odpadů v obcích ČR přes 11 miliard korun, získaných od podniků. Zbyněk Kozel, AOS Eko-kom Komunitní kompostování vnímáme jako doplňkový prvek, rozhodně ne jako řešení nakládání s BRKO v...

Co zaznělo na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové

Eko-kom za třináct let své existence vynaložil na třídění odpadů v obcích ČR přes 11 miliard korun, získaných od podniků. Zbyněk Kozel, AOS Eko-kom

Komunitní kompostování vnímáme jako doplňkový prvek, rozhodně ne jako řešení nakládání s BRKO v obci. Naopak: obec bere na sebe velké riziko, pokud by komunitní kompostování neprobíhalo tak, tak má. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR

V nové legislativě je pro Asociaci krajů klíčové rozdělení výnosu z poplatků. Kraje požadují, aby byl nastolen podobný režim, jaký je platný za odběr podzemních vod, kde polovina z vybraného poplatku jde na SFŽP a druhou polovinu dostává kraj, kde je účelově vázána na vodohospodářské projekty. Michal Symerský, Asociace krajů ČR

Mezi lety 2010-2012 se zvýšily náklady na tříděný sběr papíru z 3800 na zhruba 4300 Kč/tunu. Vysvětlujeme si to přesměrováním vytříděného papíru do soukromých sběren. Vzhledem k vyšším výkupním cenám se stále častěji vykrádají modré kontejnery a menší sebrané množství má vliv na celkovou ekonomiku. Martina Vrbová, AOS Eko-kom

Úbytek humusu a retenční schopnosti půdy jsou mimo jiné důsledkem odklonu od živočišné výroby. Spočítal jsem si, že kdybychom dokázali v půdě využít kompost z veškerého BRKO, které u nás vzniká, odpovídalo by to zhruba 45 tisícům kusů dobytčích jednotek – a to už je hezké stádo. Josef Stehlík, Ministerstvo zemědělství

České dráhy denně zaznamenávají 2-4 krádeže různých zařízení. Správa železniční cesty vydala pro ČIŽP a policii obrazový atlas zařízení, který pomáhá při odhalování krádeží

Zcela nový zákon o odpadech by měl být ještě letos předložen do legislativního procesu. Nejdřív se musí vyřešit základní otázky: termín a podmínky zákazu skládkování, výše poplatků za skládkování, jejich přerozdělování a ukotvení ISNO v zákoně. Martin Frélich, 1. náměstek MŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *