Bazar

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), krajské středisko Praha a Střední Čechy a správa CHKO Blaník (pracoviště přijímající žádosti o podporu z OPŽP), skončilo 30. srpna 2013 na adrese U Šalamounky 41, Praha 5. Pracoviště se stěhuje do areálu Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v...

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), krajské středisko Praha a Střední Čechy a správa CHKO Blaník (pracoviště přijímající žádosti o podporu z OPŽP), skončilo 30. srpna 2013 na adrese U Šalamounky 41, Praha 5. Pracoviště se stěhuje do areálu Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze 6, Podbabská 2582/30. Dosavadní telefonní a e-mailové adresy zůstaly zachovány.

Od začátku září platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012, které nově upravuje dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Nařízení nahrazuje dosud platnou směrnici 98/8/ES ze dne 16. února 1998. Do konce desetiletí tak bude pro tzv. biocidy – např. účinné látky v dezinfekčních prostředcích, insekticidní spreje nebo rodenticidy – postupně zaveden v EU jednotný registrační postup. Dosud byly za registraci zodpovědné členské státy. V budoucnu mohou firmy své produkty po ukončení registračního řízení rovnou dodávat na veškeré trhy v EU.

Bioplynová stanice v Litomyšli na Svitavsku, kterou na konci července poškodil při velké bouřce blesk, je stále mimo provoz. Původní odhadovaná škoda stoupla čtyřnásobně na 20 milionů korun. ČTK to řekl Václav Klejch, předseda představenstva Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, které bioplynovou stanici provozuje.

V obcích Černošice a Sulice dvojice mužů v popelářských oděvech oslovovala občany s prosbou o finanční příspěvek na pohřeb jejich spolupracovníka. Společnost Pražské služby rozhodně odmítla, že by mohlo jít o její zaměstnance. „Zaměstnanci společnosti Pražské služby mají jakékoliv podobné aktivity výslovně zakázány a porušení tohoto zákazu je tvrdě postihováno,“ uvedl mluvčí společnosti Pražské služby Julián Záhorovský.

Ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (srpen 2013, č. 8/2013) vyšel Metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece. Předmětem tohoto metodického pokynu je aplikace bodu 2.2. části I přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb., která stanovuje specifické emisní limity pro stacionární zdroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *