01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Autovraky z pohledu občana

Předání vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků není jen záležitostí technickou, nebo odpadářskou. Je to věc, která se osobně týká každého občana, majitele vozu.

Ve spolupráci s vybranými zpracovateli autovraků realizovala společnost GREEN Solution, s. r. o., průzkum, který byl zaměřen na zkušenosti občanů při předávání vozidla-autovraku k ekologické likvidaci. Dotazník vyplnilo celkem 315 oslovených respondentů, kteří byli z Pardubického, Moravskoslezského, Jihomoravského, Karlovarského, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského kraje, včetně Hlavního města Prahy. Tři čtvrtiny z nich byli muži, třetina respondentů byla ve věku 30 až 39 let. Průzkum probíhal na podzim 2009 a jaře 2010 a skládal se ze sedmnácti otázek. Kromě jedné demografické otázky byly v dotazníku otázky zaměřeny na stáří a značku předávaného vozidla, dojezdovou vzdálenost do zařízení k tomu určenému, úplnost/neúplnost vozidla, informovanost a znalosti občana v této problematice, důvody k předání vozidla k ekologické likvidaci aj.

U otázky "Stáří vozidla předaného k ekologické likvidaci" 62 % respondentů odpovědělo, že vozidlo bylo starší než 17 let, 16 % respondentů uvedlo stáří vozu 14 až 16 let, 14 % respondentů uvedlo stáří vozu 11 až 13 let, 6 % respondentů uvedlo stáří vozu 6 až 10 let a pouze 2 % respondentů uvedli stáří vozu mladší než 6 let.

Co se týká značky vozidla, pět nejčastěji předávaných značek byly automobily Škoda (61 %), Opel (12 %), Fiat (9 %) , Renault (10 %) a Ford (8 %). Průzkum chtěl také zjistit, jakou vzdálenost musí občan překonat, aby předal vozidlo s ukončenou životností oprávněné osobě v místě k tomu určené. Více než polovina z nich mělo dojezdovou vzdálenost větší než 10 km.

ÚPLNÉ, NEBO NEÚPLNÉ?

Provozovatelé recyklačních zařízení vesměs žádají, aby odevzdávaná vozidla byla úplná, protože to je předpokladem ekonomické udržitelnosti provozu. Šedesát šest procent respondentů v průzkumu uvedlo, že odevzdalo úplné vozidlo. Zbytek odevzdal neúplné vozidlo, a necelá polovina z nich musela proto zaplatit poplatek. Vzhledem ke značné dojezdové vzdálenosti by lidé určitě přijali možnost odtahu zdarma. Tuto nabídku však od oprávněné osoby dostalo jen kolem 40 % respondentů.

Kde se občan dozví, že k trvalému vyřazení vozidla potřebujete potvrzení o převzetí autovraku oprávněnou osobou? Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji (asi ve třetině případů) se to lidé dozvědí na odboru dopravy příslušného obecního (městského) úřadu. Naopak nejméně, pouze dvě procenta, získala tuto informaci z odborů životního prostředí. Obecně získávali lidé informace o ekologické likvidaci vozidla hlavně z rodiny, z médií, obce nebo internetu. Většina z dotazovaných přitom jako hlavní informační kanál dávala přednost médiím a internetu.

PROČ LIKVIDOVAT

Zpracovatelé autovraků si často stěžují, že se k nim nedostávají všechna vozidla s ukončenou životností, protože je lidé používají jinak, nejspíše je rozeberou na části. Jedna z otázek proto zněla: "Souhlasíte s postupem, že vozidlo odevzdáte u oprávněné osoby (zařízení ke sběru a zpracování autovraku), která vozidlo ekologicky zpracuje, anebo byste raději vozidlo rozebrali a odevzdali ve sběrných surovinách?" Většina, 79 % dotazovaných, dávala přednost odevzdání vraků do odborného zařízení. Překvapením nebyla ani odpověď na otázku "Jaký byl váš důvod odevzdání vozidla k ekologické likvidaci?" Hlavním důvodem bylo stáří vozidla anebo jeho nefunkčnost.

Kompletní zpracování všech otázek průzkumu naleznete ke stažení na internetových stránkách www.gsolution.cz.

Ing. David Hrabina
GREEN Solution, s. r. o.

Stáří vozů odevzdávaných k ekologické likvidaci se pohybuje většinou kolem sedmnácti let.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down