Autovraky jsou evergreenem

V názvu článku jsou hned dvě slangová slova. Správně by bylo "Vozidla s ukončenou životností jsou stále zelenou písní". Tento článek však nemá ambice lingvistické ani terminologické. Chtěli bychom reagovat na článek Ing. Emila Polívky (Odpady 3/2010) *

Jasná pravidla podpory z národních programů pro zpracovatele autovraků (tj. vybraných vozidel s ukončenou životností), města a obce na likvidaci vybraných opuštěných vozidel s ukončenou životností (tzv. autovraků) byla stanovena poslaneckou novelou zákona č. 185/2001 Sb., byly také vydány prováděcí předpisy.

Administrovat tyto podpory dostal na starost Státní fond životního prostředí ČR. Fond během udělal tří měsíců potřebná opatření, aby byla dodržována pravidla pro uvolňování dotace, včetně školení či přesunu pracovníků. Pro kontroly provozů nebyli přijati noví pracovníci. Provádějí je kmenoví zaměstnanci Odboru finančních příjmů fondu. Byly řešeny také změnou plánu kontrolní činnosti a časovým posunem kontrol v jiných oblastech.

Tato opatření znamenala pro pracovníky SFŽP nemalou zátěž. Přitom dosud nebyly čerpány žádné prostředky z vybraných poplatků. Proto se fondu dotýká poznámka o (cituji) „přímo katastrofickém modelu na čerpání získaných prostředků z SFŽP“. Fond o programech nerozhoduje, plní pokyny MŽP a snaží se je naplnit. Od února do 22. března zpracoval 108 žádostí o podporu na likvidaci autovraků, dosud uzavřel kontrolu 56 % žadatelů.

ZPRACOVATELŮ BUDE UBÝVAT

Naše poznatky vedou k předpokladu, že zpracovatelů vozidel s ukončenou životností bude ubývat. V ČR je vyšší počet zpracovatelů na jednoho obyvatele, než je běžné v EU. Vydaných souhlasů k provozování zařízení je přitom neúměrně mnoho – krajské úřady však nemají při dodržení legislativy možnost souhlas nevydat. Ze strany MŽP i asociací zpracovatelů autovraků vyšel požadavek na kontrolu pracovišť. Asociacím se nelíbí, že čelí konkurenci, která nemá provozovny v pořádku. Kontrolami provozovaných zařízen

DOTACE PLNÍ SVŮJ ÚKOL

Jsme přesvědčeni, že dotační titul splní svůj úkol. Selekce méně kvalitních pracovišť není záležitostí fondu, ale je plně v rukách krajských úřadů a ČIŽP. Fond může ovlivnit současnou situaci pozitivní motivací (současný národní program Na podporu systému pro nakládání s autovraky – směrnice č. 13/2006). Dosud byly přijaty do řízení v podstatě všechny žádosti. Dotace podpoří dobře pracující pracoviště, která utrpěla poklesem cen druhotných surovin. SFŽP rozhodně nebude podporovat provozovny, kde by se porušovala legislativa, vraky se „štosovaly“ na parkoviště a rozebíraly se na vodohospodářsky nezabezpečených plochách.

Souhlasím s Ing. Polívkou, že celá problematika by měla být řešena komplexně v oblasti zpětných odběrů výrobků. Důležitým poznatkem je, že nejsou stanoveny jednotné podmínky pro provoz zařízení v rámci jednotlivých krajů. Vývoj můžeme upřesnit po prvním čtvrtletí 2010 a úspěšnost kontrol seriozně vyhodnotit v roce 2011. Oba hlavní resorty – MŽP i MPO – jistě zváží, jak zjištěné skutečnosti využít. Důležité je, že vraků (i těch pojízdných) na našem území ubývá.

Martin Štifter
Státní fond životního prostředí

* Emil Polívka: Autovraky a terminologie, Odpady 3/2010

Kontrola vrakovišť je v rukou inspekce a krajů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *