Automobilka investuje do recyklace

Briketovací lisy instalované v automobilce Škoda Auto zhodnocují dříve opomíjený odpad. Třísky z obrábění hliníku se lisují do kovových briket, z nichž se získává více roztaveného kovu než při tavení třísek volně sypaných. Při lisování se navíc zachycuje chladicí olej, který dříve odcházel v nezpracovaných třískách.

Rozsah a komplexnost dodávky, náročnost na umístění, omezené časové možnosti pro montáž byly velkou výzvou pro všechny firmy, které se přihlásily do výběrového řízení pro dodávku této technologie. Výběrové řízení pro briketování hliníkových třísek vyhrála společnost BRIKLIS především proto, že byla schopná nabídnout technologickou linku, která řešila zadání investora komplexně. Vlastní vývojové a konstrukční oddělení firmy dokázalo vnímat požadavky zákazníka a pružně přizpůsobit vlastní technologické zařízení potřebám investora a doplnit je vhodně dalšími výrobky do uceleného výrobního celku. Předmětem dodávky bylo komplexní vybavení dvou oddělených pracovišť pro zpracování hliníkových třísek s obsahem oleje a vodní emulze. Zadání zakázky obsahovalo požadavky na připojení ke stávající technologii, separaci nežádoucích předmětů, možnost přidávání materiálu z jiných pracovišť, vysoký výkon zařízení, automatizaci provozu a minimalizaci obsahu hladicí kapaliny v briketách.

V rámci nabídkového řízení byla provedena zkouška zpracování 20 tun hliníkových třísek. Na základě této zkoušky se upravila konstrukce briketovacího lisu. Byla testována kvalita briket, především z pohledu obsahu oleje v briketě, který po zpracování třísek s nejvyšším podílem oleje byl 4,5 až 6,8 hmotnostních procent.

DOPRAVA TŘÍSEK JE ZCELA AUTOMATIZOVÁNA

První pracoviště zpracovává 260 kg znečistěných třísek za hodinu. Byl zde instalován briketovací lis HLS METAL 500, který kontinuálně zpracovává třísky odcházející ze tří filtračních stanic, kde se částečně oddělují třísky od oleje. Materiál je dopravován do lisu ze stávající technologie sběrným šnekovým dopravníkem se třemi vstupními klapkami přes přijímací násypku. Do přijímací násypky může být pomocí speciální zdviže přidáván materiál v kontejnerech z ostatních provozů.

Na druhém pracovišti je doprava kovových třísek řešena kontejnery, které jsou vyklápěny zdvihacím zařízením do příjmové násypky lisu HLS METAL 800 s požadovaným výkonem 350 kg za hodinu. Lisy mají velmi rychlý pracovní cyklus a vyrábí brikety s hmotností 800-1000 g se specifickou hmotností 2250- 350 kg/m3.

ZPRACOVÁNÍ TŘÍSEK Z OBRÁBĚNÍ SE VYPLÁCÍ

Ekonomika celého procesu zpracování hliníkových třísek spočívá ve dvou základních přínosech – v úspoře základní suroviny ve slévárně a v úspoře chladícího oleje, který odcházel ze závodu v nezpracovaných třískách. Instalace briketovacích lisů umožnila recyklaci drahých surovin. Během nabídkového řízení bylo velmi pečlivě posuzováno, zda investice do briketování splňuje kritéria ekonomické návratnosti předepsaná v podnicích koncernu. Přestože nebyla sdělena žádná konkrétní čísla, BRIKLIS byl ujištěn, že návratnost technologie se bude počítat v měsících, nikoliv v rocích.

Škoda Auto, a. s., investovala do technologie pro zpracování odpadů v ekonomicky složité době a zároveň v době, kdy se mění vztah firem k životnímu prostředí. Jde novou cestou, přínosnou pro celou společnost.

– brs –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *