ASEKOL dál podpoří chráněné dílny

Kolektivní systém ASEKOL s. r. o. je jedním z největších zadavatelů práce pro osoby se změněnou pracovní schopností na trhu odpadů v ČR. V současné době spolupracuje při zpracování elektroodpadu se sedmi tzv. chráněnými dílnami a dává práci přibližně 150 osobám se změněnou pracovní schopností.

Služba recyklace není ze strany tzv. chráněných dílen prováděna za tržní cenu, ale je dotována ze strany výrobců – klientů kolektivního systému, kteří si uvědomují sociální a charitativní rozměr tzv. chráněných dílen. Z příspěvků hrazených výrobci je ročně uvolňováno až 10 mil. CZK na dotace chráněných dílen, formou hrazení vyšších cen za zpracování.

ASEKOL s. r. o. má zájem systematizovat způsob rozdělování dotací mezi chráněné dílny a zvýšit jeho efektivitu a transparentnost.

Proto vyhlašuje:

1. etapu výběrového řízení na zpracování elektrozařízení pro tzv. chráněné dílny (organizace s vytvořenými vymezenými chráněnými pracovními místy)

Výběrového řízení se může zúčastnit jakákoliv organizace působící na území ČR, která splní zadávací podmínky a zaměstnává alespoň 50 % přepočteného počtu zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech. Veškeré podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, o kterou si mohou zájemci požádat u zadavatele.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bude prováděno za právní asistence a ve spolupráci s nezávislými odborníky ze sdružení a asociací zastupujícím handicapované.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou přihlásit do 16. 6. 2014 na e-mailové adrese svarc@asekol.cz a požádat o zaslání zadávací dokumentace. Vlastní nabídka musí být doručena zadavateli nejpozději do 10. 7. 2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *