Apel na environmentální chování je k ničemu

Ne vždy se projekt, na který byla přiznána dotace, povede realizovat. Není to v neschopnosti těch, kteří o podporu žádali, nýbrž v nastavení trhu a ostatních okolnostech. Více o tom říká Jiří Míšenka, ředitel společnosti A-Z Odpady z Chomutova.

Společnost A-Z Odpady se jako odpadářská firma zabývá zejména provozováním technologií na zneškodňování průmyslových odpadů. Naším cílem bylo vybudování technologie, která na domácím trhu chybí. Jednalo se o zpracování odpadů z pyrometalurgie neželezných kovů, tedy odpadní solné strusky. Tyto odpady překračují III. třídu vyluhovatelnosti podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a nelze s nimi v podstatě v původní podobě nakládat – nelze je tedy ani uložit na skládku.

Byly provedeny poloprovozní zkoušky a vygenerována podoba finální technologie, včetně specifikace zařízení. Hlavním cílem zkoušek bylo ověření a potvrzení proveditelnosti celého procesu. Nedílnou součástí pak bylo i rámcové stanovení ekonomické náročnosti a rentability resp. návratnosti vložených financí. Poté následovala peripetie jednání s různými finančními institucemi a následné vystřízlivění z nadšení, neboť vše vypadalo na to, že projekt je odsouzen k popravě.

ZAPŮSOBILY ZBYTKY NADŠENÍ

Bohužel, zbytky nadšení nás přesvědčily, že není konec iluzí a dobré dny nás teprve čekají a rozhodli jsme se zmobilizovat síly a pokusit se o realizaci projektu za využití dotačního titulu. Ve spolupráci s profesionální firmou proběhla celá administrativa, dokonce i spolupráce s orgány státu byla relativně v pohodě. Drobným kazem krásy byla pouze časová nespolehlivost, kdy se rozhodovací termíny posouvaly, ale to byla drobnost.

Výsledek předčil očekávání, získali jsme dotaci ve výši 60 %, což v tomto případě představuje částku kolem 22 mil. Kč. Zbývajících 14 mil. Kč bylo nutno zainvestovat z vlastních zdrojů. A opět zoufalá a marná snaha – nejdříve poznání, že získání dotace je pro banky sice hezká záležitost, možná pro zlepšení image, avšak bonitu naší firmy to nijak neovlivnilo. Hledání strategického partnera skončilo ve slepé uličce, takže. . . . konec ! Kdybychom celý projekt odpískali hned na začátku, tak jsme ušetřili na provizích pro externí firmu, a hlavně bychom prospěli svému duševnímu, vlastně i fyzickému zdraví.

DOTACE NEBUDE VYUŽITA

Na vysvětlenou a bez emocí se dá konstatovat, že odpady v této zemi ovládly silné nadnárodní společnosti, které si v podstatě rozdělují trh a s tichým souhlasem orgánů státní správy se chovají tak, jak potřebují. Nabízejí producentům dobré ceny, což je pro ně rozhodující, ale s odpady se nakládá kdoví jak.

Takovému přístupu nemáte šanci konkurovat. Tím došlo k degradaci ekonomické rozvahy, která byla součástí projektu. Horizont návratnosti vložených investic, který byl nastaven na šest let, nezískal důvěru bank. Přeloženo do normální mluvy, na skládkách končí i strusky s nadlimitním obsahem škodlivin za cenu, která je nižší, než by bylo jejich zneškodnění v nové technologii a apel na environmentální chování je k ničemu.

K tomu se přidala hospodářská situace. V současné době krize mám pocit, že dýcháme pomocí brčka, které je už jen málo nad hladinou.

Neradostnou situaci dovršily majetkoprávní záležitosti. Společnost A-Z Odpady odkoupila nemovitosti vč. technologických zařízení po konkurzu ZKL Klášterec, a. s. Rozhodnutím Vrchního soudu však došlo k revokaci rozhodnutí a zneplatnění veškerých smluv, v podstatě k návratu stavu do roku 2002. Nyní jsme povinni vrátit nemovitosti správci, a tím jsme ztratili poslední hypotetickou možnost realizace, protože nemáme ani čím ručit bance.

Takže sečteno a podtrženo – dotace nebude využita, v budoucnu (pokud přežijeme) nebudeme o žádnou žádat, a pokud by nás ještě někdy něco zajímavého napadlo, tak na to rychle zapomeneme.

– jhm-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *