23.12.2020 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Anketa: Jak municipality využívají elektromobily při údržbě města?

Je elektromobilita trendem, módní vlnou nebo novou érou? Na to jsme se ptali některých krajských a statutárních měst. Řada z nich už s ní má zkušenosti, většinou dobré.

1) Používáte k údržbě města elektrovozidla, tedy vozy poháněné elektřinou?

2) Jaké jsou s nimi zkušenosti a jaké jsou limity jejich využívání?

3) Na základě vlastních zkušeností, doporučili byste jejich pořízení i ostatním městům, která by o tom uvažovala?


Tomáš Melzer,

tiskový mluvčí, Magistrát města Zlína

1) Ano, Technické služby Zlín už více než jeden rok úspěšně používají tři menší dodávkové vozy, nově byl navíc pořízen malý nákladní elektromobil na vývoz odpadkových košů.

2) Elektromobily jsme pořizovali s vědomím jejich specifických vlastností a limitů, zejména omezeného dojezdu. Pro naše účely plně vyhovují. Jde ale vždy o kratší pojížďky na území města, ať už se jedná o vozidlo dispečera svozu, pohotovosti veřejného osvětlení nebo vývoz košů. Při tomto způsobu využití je elektromobil ideální.

3) Použití elektromobilů v komunálních službách mohu doporučit. Je ale nezbytné předem zvážit, jaké bude jejich nasazení. To umožní plně využít jejich přednosti a potlačit technická omezení. Je také třeba počítat s nezbytnou infrastrukturou pro jejich nabíjení.


Klára Sýkorová,

právnička, Služby města Pardubic 

1) Aktuálně jsme pořídili jedno vozidlo poháněné elektřinou pro divizi Agroservis, která se zabývá údržbou zeleně ve městě. Vozidlo bylo teprve před několika týdny zařazeno do provozu, tudíž se o zkušenosti prozatím nemůžeme podělit. Máme ale zkušenosti s golfovými vozítky, která jsou také poháněna elektrickou energií.

2) Divize Agroservis nově pořídila golfové  vozítko, které v Tyršových sadech vyhovuje s ohledem  na  nízkou  únosnost  cest  travních  ploch, má bezproblémový  provoz. Divize Pietní služby pořídila elektromobil pro údržby hřbitova. Považujeme ho za dobrou volbu, vzhledem k jeho tichému provozu, díky tomu neruší hlukem návštěvníky hřbitovů a pohřbů. Používáme jej na krátké vzdálenosti. Při přejezdu na jiný hřbitov už tak výhodný není. Pro provoz na hřbitovech určitě doporučujeme.


Roman Braný,

ředitel FCC České Budějovice

1) Elektromobilitě věnujeme v Českých Budějovicích pozornost již několik let. Pro úklid města slouží ruční komunální vysavače poháněné elektřinou. Jako další krok pro všestranné služby v souladu s životním prostředím jsme pořídili dodávku poháněnou elektromotorem. Využívají ji zejména naši pracovníci péče o městskou zeleň. Odvoz prořezaných větví, květináčů, nových sazenic či zeminy se tak již obejde bez zplodin z naftových motorů.

2) Auto již bylo zkoušeno v ostrém provozu a velmi se osvědčilo. Díky elektromotoru může být nasazeno i o víkendu nebo ve večerních hodinách. Dojezd více než 190 km na jedno nabití je zcela postačující. Baterie je plně nabitá za 6 hodin, přičemž nabíjecí místo jsme zřídili přímo v sídle firmy FCC České Budějovice. Dodávka Maxus EV 80 uveze několikasetkilogramový náklad. Bylo myšleno i na komfort řidiče a posádky, vůz má automatickou převodovku, klimatizaci a další komfortní prvky. Hlavní výhodou je téměř nulová hlučnost a minimální, téměř žádné vibrace v kabině. Elektroauto přináší bezemisní a tichý provoz, což je v městském prostředí zásadní.

3) Společnost FCC zmíněné komunální vysavače poháněné elektřinou využívá i v dalších městech, například v Prostějově či Znojmě. Pro ruční úklid intravilánu Prahy 5 byla zase pořízena obdobná dodávka s elektromotorem jako v Českých Budějovicích.


Peter Kračun,

ředitel příspěvkové organizace Technické služby města Liberec, p. o.

1) Zatím ne. Bohužel není poměr cena versus kvalita užitkových vozů na takové úrovni, abychom se na ně mohli spolehnout, nebo si je dovolit. Rádi bychom ale používali elektrovozy například pro správce zeleně a komunikací, podle mého názoru jsou elektroauta vhodná pouze do městského provozu a pro nízký nájezd km. Zde je ale problémem jejich vysoká pořizovací cena. 

2) Měli jsme několik prezentací a jedna z nich skončila tím, že prezentované vozidlo muselo být odtaženo. Osobně se kloním spíše k vozidlům na vodíkový pohon, neumím si představit situaci, že bychom si všichni zakoupili elektroauta a odpoledne je v 17:00 dali na nabíječku. To by jistě nechtěl ani žádný distributor elektrické energie. Umím si představit elektroauta pro carsharing či pro rozvoz jídla nebo jako zaměstnanecké vozy, až jejich cena klesne na nějakou rozumnou úroveň. Umím si je představit i jako užitková auta do některých chráněných lokalit, ale neočekávám nějaký boom a domnívám se, že se jedná o „slepou uličku“.

3) Nemáme zkušenosti, proto nemůžeme dát doporučení. 


Alena Sejková,

PR, marketing & events, Městské služby Ústí nad Labem

1) Komunální úklid není v gesci příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem, tedy nevyužíváme, ale využíváme tři elektrovozidla zn. Škoda Citigo iV coby služební vozy pro management organizace.  

2) Výše zmíněná vozidla mají dojezd asi 250 km a jsou využívána výhradně v městském provozu. Naše organizace tímto šetří nejen samotnou přírodu, ale i finanční prostředky na provoz (1 km vyjde na asi 0,32 Kč včetně DPH oproti klasickým vozidlům se vznětovým a spalovacím motorem, kde 1 km stojí zhruba 2,88 Kč včetně DPH). Vozidla nabíjíme v průměru každých 14 dní.

3) Z našich zkušeností můžeme pořízení elektrovozidla zcela jistě doporučit – konkrétně naše organizace je hrdým příjemcem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR, což má ve výsledku pozitivní dopad na zdraví občanů města Ústí nad Labem a životní prostředí.


Přemysl Švarc,

vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání, Magistrát města Plzně

1) Město Plzeň a městské společnosti používají nízké jednotky vozidel poháněné elektřinou. Jedná se zejména o využití užitkových vozidel Nissan NV200 pro potřeby techniků parkovacích automatů a osazování TPZOV (laicky „botička“). Město Plzeň má taktéž zpracovanou studii k využití plně elektrických vozidel pro svoz komunálního odpadu, nicméně vozy zatím nevyužívá. Dále jsou využívány hybridní vozidla jako referentská vozidla (Nissan Leaf, Škoda Superb iV).

2) Efektivní a vhodné řešení do města na krátké vzdálenosti, tedy na místa s častým popojížděním a starty vozidel. Limitní je infrastruktura dobíjení a pořizovací cena, která by bez dotačních prostředků ekonomicky převážila klady.

3) Pořízení vozidel je v současné době více otázkou připojení se k čisté mobilitě než ekonomickým modelem. Nicméně na základě legislativních opatření v blízké budoucnosti je nutné rozšiřovat využití elektromobility již nyní, aby v příštích 3–5 letech nenastal významný zásah do rozpočtu samosprávy s nutným pořízením elektromobilů a výstavby infrastruktury. Proto město Plzeň vybudovalo v roce 2020 první nabíjecí stanici a plánuje nákup dalších elektrovozidel – komunální služby, referentská vozidla.


Filip Poňuchálek,

tiskový mluvčí, Magistrát města Brna (za městskou společnost Veřejná zeleň města Brna)

1) Veřejná zeleň města Brna (VZMB) vlastní celkem 9 elektrovozidel: 6 komunálních vozidel s korbou, 2 golfová vozítka a 1 skříňovou dodávku. V současné době tato společnost sleduje vývoj komunálních elektromobilů a uvažuje o koupi silnější korbové verze typu Multicar.

2) Pracovníci VZMB je využívají zejména na zálivky, úklid a také jako univerzální vozidla, která se dobře hodí do městského prostředí (různé popojíždění, pohyb v úzkých uličkách a parcích). Nabíjení se provádí v noci přes 230 V a skříňová dodávka má vlastní wallbox. Limitujícím faktorem je u některých typů menší výkon a poruchovost.

3) Ano, zaměstnanci VZMB tyto vozy doporučují, výhody převažují nad nedostatky. Je však nutné počítat s vyššími pořizovacími náklady, které ale lze částečně kompenzovat dotací SFŽP.


Radka Štědrá,

tisková mluvčí, Magistrát města Olomouce

1) Elektromobily v Olomouci nevyužívají přímo Technické služby města Olomouce, ale jeden vůz tohoto typu má k dispozici Výstaviště Flora Olomouc. Používají jej při úklidu parků, zejména pro výsyp košů v městských parcích.  

2) Zkušenosti jsou dobré. Vůz je malý, tichý a bez výfukových plynů, takže je ideální na úklid v parcích. Neruší návštěvníky a vejde se i na úzké cesty. Vůz používají zhruba šest let a denně najezdí asi 20 km. Nicméně životnost baterie je pouze 6–7 let, takže ji v brzké době čeká výměna. Na výkonu vozu je už menší výkonnost baterie znát. Nicméně pro tyto účely je to zatím plně dostačující. 

3) Kromě Výstaviště Flora používá od loňského dubna tři elektromobily i Městská policie Olomouc v rámci plnění plánu udržitelné mobility. Pozitivně hodnotíme zejména ekologický provoz, kdy dojezd u osobních verzí služebních vozidel činí až 389 km a u užitkového vozidla až 301 km při městském provozu. V rámci podpory ekologické formy dopravy jsme také zřídili před služebnou dva nabíjecí stojany, které mohou nabíjet až čtyři vozidla. Z vlastní zkušenosti v rámci městského provozu doporučujeme provoz elektrovozidel i jiným městům.


Šárka Szlaurová,

tisková mluvčí, Magistrát města Třince

1) V Třinci jsou „technické“ služby zajišťovány externími společnostmi na základě výsledků veřejných zakázek, nejedná se tedy o městem zřízené organizace.

2) Od roku 2017 jezdí v třinecké městské hromadné dopravě flotila deseti elektrobusů. Jsou tiché, bezemisní a co se týče nákladů na jejich provoz, jsou nižší než u naftových autobusů. Zavedení a provoz elektrobusů v MHD proto vnímáme pozitivně. Od loňska slouží ke služebním účelům zaměstnancům třineckého magistrátu už třetí typ elektromobilu – Volkswagen eGolf.

3) Zaměstnanci si ho velmi oblíbili. Elektromobil je tichý, šetrný k životnímu prostředí a jednoduše se ovládá, a proto se hodí zejména do městského provozu.


Helena Kyselá,

tisková mluvčí, Magistrát města Karlovy Vary

1) Město Karlovy Vary nezřizuje vlastní technické služby. Údržbu města provádí na základě smlouvy externí společnost (AVE CZ odpadové hospodářství), pouze v některých lokalitách provádí údržbu městská příspěvková organizace Správa lázeňských parků. Ani jedna společnost nedisponuje elektrovozidly.*

Eva Vítková

 

Článek z časopisů Moderní obec a Odpady, č.12/2020

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down