Alternativní paliva pro chemický park

Počátkem roku 2009 byla u Kolína nad Rýnem uvedena do zkušebního provozu elektrárna/spalovna odpadu, využívající palivo typu RDF (Refuse Derived Fuel). Bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro chemický park v městě Knapsack. Pro vybudování zdroje vytvořil provozovatel chemického parku firma...

Počátkem roku 2009 byla u Kolína nad Rýnem uvedena do zkušebního provozu elektrárna/spalovna odpadu, využívající palivo typu RDF (Refuse Derived Fuel). Bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro chemický park v městě Knapsack.

Pro vybudování zdroje vytvořil provozovatel chemického parku firma InfraServ Knapsack společný podnik s divizí E.ON. Investice do projektu dosahují 105 milionů eur. Palivem je 240 000 t/rok upraveného komunálního a průmyslového odpadu, skládajícího se převážně z plastů, dřeva, papíru, kartonu a textilu (podle klasifikace Abfallverzeichnisverordnung čísla 19 12 10 a 19 12 12), bez bioodpadů, nebezpečných odpadů a čistírenských kalů, s výhřevností 11 000-17 000 kJ/kg. Ročně ušetří přibližně stejné množství primárního paliva – zhruba 250 000 t hnědého uhlí z lokalit v Severním Porýní – Vestfálsku.

Chemický park byl založen roku 2000 na ploše 160 ha v místě závodů bývalého koncernu Hoechst. Dnešními nájemci jsou zejména závody speciální chemie a plastů. Spotřeba elektrické energie v chemickém parku dosahuje 1,2 mil. MWh/rok, jeho spotřeba páry je 500 000 t/rok (580 000 MWh/rok).

Kompaktní kondenzační elektrárna s paroplynovým cyklem se nachází na okraji chemického parku.

Výkon byl plánován na 33,4 MW neboli spotřebu energie 250 000 MWhe/rok a výrobu 10 až 90 t/h procesní páry Závod má dvě spalovací s kapacitou po 15,5 t/h, pro zpracování 240-280 tis. t/rok paliva. Kapacita zásobníků odpadu 15 000 m3 se naplní svozem asi za týden. Výkon by pokryl potřebu asi 75 000 domácností. Spaliny jsou čištěny technologií kombinace mokrého a suchého sorpčního procesu. Čistota spalin odpovídá zákonným limitům.

Elektrárna Knapsack je prvním příkladem, kdy je technologický park zásobován alternativním palivem z odpadů.

– ab –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *