Autor
Kategorie:
Praxe

Alternativa ke skládkám i spalovnám

Společnost Ecorec Česko otevřela v Prachovicích nový provoz na zpracování odpadů. Stavba za 300 milionů korun nahradila starší, který již deset let vyráběl alternativní palivo pro prachovickou cementárnu společnosti Holcim.

Prachovická cementárna úspěšně využívá alternativní paliva už od roku 1993, kdy je pro ni začala vyrábět společnost KAPO a od roku 2005 ecorec ve Skoranově s kapacitou až 35 tisíc tun ročně. V roce 2010 bylo rozhodnuto o vybudování nového závodu – označovaného jako ecorec 2.0 – přímo v areálu cementárny.

Místostarosta obce Prachovice Ing. Jan Lang při slavnostním otevření areálu řekl: „Obec přistupovala k žádosti v roce 2010 s rozpaky: všichni víme, co vyvolává slovo odpad v myslích lidí. Slušná existence obce však závisí na slušné existenci cementárny. A právě používáním alternativních paliv si zajišťuje konkurenceschopnost svých výrobků na trhu.“


OSM PODNIKŮ V EVROPĚ

Ecorec Eastern Europe je mezinárodní skupina společností, zaměřená na energetické zhodnocování odpadů. Celkem působí v zemích střední a východní Evropy pět závodů, které zajišťují tzv. co-processing odpadů pro osm cementáren. Jako hlavní suroviny se používá pevný odpad (vytříděný komunální i průmyslový), kaly a odpadní olej a vysloužilé pneumatiky, z nichž se vyrábějí alternativní paliva. Hlavním cílem však není likvidace odpadů, ale náhrada tradičně používaných paliv a surovin alternativními palivy.

„Cementárenský průmysl patří celosvětově mezi velké producenty CO2. Alternativní paliva nám umožňují šetřit ta neobnovitelná, jako je uhlí nebo zemní plyn. Nový ecorec nám pomůže k tomu, aby naše cementy byly opět o něco zelenější,“ říká k tomu Patrick Stapfer, předseda představenstva Holcim Česko.

NOVÝ PROVOZ V PRACHOVICÍCH

Moderní linka na drcení průmyslového a tříděného komunálního odpadu má kapacitu až 70 000 tun materiálu. Zpracovaný odpad následně slouží jako součást paliva pro rotační pec na výrobu cementářského slínku. Teplota v cementárenské peci dosahuje hodnoty až 2000 °C, takže se materiály degradují až na základní prvky, které se stávají součástí výrobků.

Vstupními surovinami prachovického závodu jsou především plasty, dřevo, papír a hadry. Jde o průmyslové plastové odpady, zbytky z dotřiďovacích linek a frakce komunálního odpadu s vysokým podílem spalitelných materiálů. Ty se zatím vozí do ecorecu 2.0 z Prahy. Jde o směsný zbytkový komunální odpad, který je předtříděn na sítech, aby se z něj odstranily biologicky rozložitelné odpady. V tomto smyslu tedy zařízení funguje jako podstatná část mechanicko-biologické úpravy s výstupem do alternativního paliva bez nutnosti vybudovat speciální spalovnu tzv. monozdroj.

Výroba alternativního paliva spočívá zejména v několikanásobném drcení. Vyrobené palivo se shromažďuje v zásobnících o obsahu 900 m3, odkud putuje krytým, tři sta metrů dlouhým dopravníkem přímo do cementárenské pece. Jelikož jde o provoz pracující s hořlavými materiály, bylo zde instalováno nejmodernější hasicí zařízení. Celý provoz je v podstatě automatizovaný, s minimem pracivníků.

ODKUD SE VOZÍ ODPAD

Slavnostního otevření závodu se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje Radko Martinek. „Byl jsem šokován, když jsem zjistil, odkud sem odpady proudí,“ poznamenal. „Slibuji, že se tím budeme zabývat v kraji, protože toto zařízení je další možností vedle skládek a spaloven a může být díky tomu zajímavé pro majitele odpadů. tedy města a obce.“

Jeho slova přivítal Milan Maciga: „Je absurdní, že k nám nechodí odpady z Pardubic nebo Hradce Králové, ale z Prahy. Samozřejmě chceme spolupracovat s bližšími městy, ale i když jsme je oslovovali, neprojevila zájem. S naší kapacitou jsme schopni vyřešit významný podíl odpadového hospodářství Pardubického kraje,“ řekl na závěr.

Mohutný drtič značky Jupiter zajišťuje rozdrcení až 14 tun odpadů za hodinu.

Třistametrový dopravník směřuje s palivem přímo do cementárenské pece.

Provoz linky v plně automatizovaný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *