Autor
Kategorie:
Praxe

Aktuální otázky řízení skládek

9. ročník semináře Aktuální otázky řízení skládek 2012 se uskuteční 18. 10. 2012 tradičně ve Spáleném Poříčí u Plzně, letos opět i s mezinárodní účastí.

V tomto ročníku se zaměřujeme na aktuální i dlouhodobá témata řízení skládek, jako jsou hodnocení rizika skládek dle zákona o ekologické újmě, finanční rizika skládkování ve vztahu k nevyjasněnému legislativnímu výhledu, možnosti stavebního využití území skládek po ukončení skládkování, poklesy skládek v důsledku úbytku hmoty skládky skládkovým plynem a výluhy. Workshop navazující na tematiku semináře bude zahájen v podvečer 18. 10. po semináři a bude pokračovat dopoledne 19. 10. Workshop se bude plně soustředit na téma „udržitelné skládkování“.


Hlavní otázky semináře:

Jak bude vypadat mapa spaloven a zařízení na mechanickou a biologickou úpravu (MBÚ) odpadů v roce 2015 a co z toho plyne pro provozovatele skládek?

Jaké budou dopady ekoauditové novely zákona o odpadech na provoz skládek?

Která porušení povolení pro provoz skládek jsou častou příčinou sankcí a jak jim předcházet?

Jak využít měření emisí metanu z povrchu skládek k optimalizaci odplyňovacích systémů navrhovaných v rámci rekultivovace?

Jaké jsou možnosti geokompozitních materiálů pro úsporu kapacity skládky a nákladů na rekultivaci?

Jak zajistit odstraňování průsakových vod ze skládek při jejich nadměrném výskytu a nedostatečné kapacitě či velké vzdálenosti vhodné externí ČOV?

Podrobné informace a přihlášky: http://www.artezis.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *