Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Aktuální informace a výměna zkušeností

Již pojedenácté se 9. a 10. června sejdou v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové odborníci na komunální odpadové hospodářství.

Dvoudenní konference s podtitulem Hospodaření s komunálními odpady nabízí příležitost k získání aktuálních informací a vyměně zkušeností mezi zástupci obcí, měst, podniků a organizací.

ZKUŠENOSTI A STRATEGIE

Přednášky a diskuse se člení do pěti hlavních programových bloků. První se bude věnovat rozvoji odpadového hospodářství ČR. Podrobnou informaci si vyžaduje stávající úprava zákona o odpadech, která prošla několika závažnými novelizacemi. Důležitý je rovněž předpokládaný vývoj právních norem v oblasti nakládání s odpady, ať jde o euronovelu, která je již na konci legislativního procesu, nebo o přípravu návrhu zcela nového zákona o odpadech. Ten by měl být hotov v příštím roce. Předpokládá se, že přinese závažné změny, například zařazení problematiky zpětných odběrů do samostatného zákona.

Druhým programovým blokem je strategie měst a obcí v odpadovém hospodářství. Na loňské konferenci se rozsáhle diskutovalo o strategickém dokumentu Svazu měst a obcí a Asociace krajů o odpadovém hospodářství měst a obcí. Letos by měly být představeny závěry vyplývající z aktualizace tohoto dokumentu. Na programu jsou přednášky o prognóze produkce, skladbě a nakládání s komunálními odpady nebo přehled zařízení pro sběr, úpravu, zpracování a odstranění odpadů.

V bloku věnovaném zpětnému odběru výrobků, se bude hodně hovořit o spolupráci kolektivních systémů s městy a obcemi. Dojde rovněž na zhodnocení účinnosti zpětného odběru elektrozařízení zajišťovaného kolektivními systémy. Ekonomika odpadového hospodářství obcí je název čtvrtého bloku, který ukončí první den setkání. Přednášky se budou věnovat vývoji nákladů na odpadové hospodářství obcí a ekonomickým nástrojům k efektivnímu řízení nakládání s odpady.

INTEGROVANÉ SYSTÉMY

Na programu druhého dne konference bude pátý blok – odborné přednášky a panelové diskuse k přípravě a realizaci integrovaných systémů nakládání s odpady. Projektů na přípravu regionálních řešení se rozbíhá několik a jejich zástupci se přijedou podělit o své zkušenosti. Dá se očekávat, že mnohokrát bude zmiňována nutnost spolupráce obcí a krajů v rámci integrovaných systémů, která je pro úspěch těchto projektů klíčová.

Tento programový blok se bude zabývat i praktickými aspekty třídicích systémů v městech a obcích, zejména výhodami a nevýhodami různých sběrových systémů pro využitelné odpady (pytlové systémy sběru nebo oddělený sběr biologických odpadů apod.).

V průběhu konference budou v prostorách kongresového centra prezentovat organizace a firmy zajímavé novinky pro komunální systémy. Loni to byl například nový typ kontejneru pro sběr biologicky rozložitelných odpadů. Uvidíme, jak budou firmy reagovat na vlnu zájmu o sběr a zpracování bioodpadů včetně kompostování a bioplynových stanic.

Součástí programu bude již tradiční vyhlášení vítěze soutěže obcí O křišťálovou popelnici za rok 2009.

Konferenci pořádá EKO-KOM, a. s., spolu s kolektivními systémy zpětného odběru elektrozařízení: ASEKOL, s. r. o., EKOLAMP, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s. Partnery konference jsou již organizace sdružující odpadářské firmy SVPS, ČAOH. Mediálními partnery jsou časopisy Odpady a Moderní obec.

Podrobné informace a přihlášku naleznete na www.ekokom.cz

Obec Zašová na Valašsku má nový sběrný dvůr od podzimu loňského roku.

ILUSTRAČNÍ FOTO: LIBUŠE MIARKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *