Kategorie:
Praxe

A kolik vyprodukujete za rok vy?

Které faktory mají vliv na předcházení vzniku odpadů v domácnostech? Milan Havel z neziskové společnosti Arnika, kde se věnuje dlouhodobě programu Toxické látky a odpady, zvolil zajímavý přístup: sledoval svou vlastní produkci odpadů.

Začátkem letošního roku (leden, únor) jsem více než měsíc sledoval a vážil svoji vlastní produkci odpadů, a to jak doma, tak mimo domov, například během své práce. Za 30 dnů pobytu v Praze (dny mimo Prahu jsem odečetl) jsem vyprodukoval přibližně 0,16 kg směsného odpadu, 0,164 kg papíru, 0,09 kg plastů a 1,86 kg bioodpadů. Kromě toho jsem vyhodil již doslouživší batoh (0,8 kg) a do kontejneru na sklo odnesl tři starší zavařovací sklenice. V přepočtu na roční produkci bych tedy za rok vyprodukoval asi 2 kg směsného odpadu, 2 kg papíru, 1,1 kg plastů, 22,6 kg bioodpadů, 9,6 kg objemných odpadů a nějaké sklo.

ZVAŽUJI CO KOUPIT

Z bilance je vidět, že největší podíl mnou vyprodukovaných odpadů tvoří bioodpady. To, že je mohu třídit, mi umožnil projekt komunitního kompostování, který realizujeme za podpory Hlavního města Praha a městské části Praha 3 na Žižkově. Více než půl roku se zde starám o provoz komunitního kompostéru umístěného před Kulturním a mateřským centrem Nová trojka. Bioodpady do kompostéru odnáším jednou týdně. Přestože bioodpady tvoří největší část mých odpadů, je jich zhruba polovina oproti průměrnému množství produkovanému na jednoho obyvatele v ČR. Nižší produkci bioodpadů mám díku tomu, že upřednostňuji místní produkci (nejím v zásadě tropické ovoce), kupuji si často zeleninu na trzích a bioprodejnách, takže mám záruku toho, že je čerstvá, zdravá, některou mohu jen okartáčovat, neloupat, a tedy opět mám méně odpadů.

Druhou nejvýznamnější položkou v mé produkci odpadů tvoří objemné odpady. I zde je velký potenciál k prevenci. Zásadní význam má jednak to, jak velké množství věcí kolem sebe potřebujeme mít, jednak to, jak se k nim chováme. Mně osobně vyhovuje jednoduchý životní styl, což znamená, že velmi zvažuji to, zda domů něco koupit či ne. V posledních 15 letech, po rozvodu, jsem se hlavně věcí zbavoval. Část věcí jsem věnoval známým, část věcí jsem dal na charitu a část vyhodil (nábytek z dřevotřísky nelze v zásadě moc opravovat). Je prima, že roste počet možností, kde může člověk nepotřebné věci nabídnout. Například weby www.nevyhazujto.cz, www.dobre- -veci.cz, www.prokomunitu.cz atd.

JEN ZÁKLADNÍ POTRAVINY

Moje nízká produkce papíru a plastů souvisí také hodně s mým životním stylem. Například během měsíce, kdy jsem sledoval svoji produkci odpadů, jsem vyhodil jen tři plastové pytlíky. Používám je opakovaně. Dalším faktorem, ovlivňující moji produkci odpadů, je způsob stravování. Jednak nejím maso, jednak se zajímám o zdravý životní styl, a proto vařím v zásadě pouze ze základních potravin. I to vede k nízké spotřebě obalů. Během měsíce jsem také nevyhodil ani jednu PET lahev. Ty kupuji jen výjimečně, a když už ji mám, tak ji používám opakovaně. Plním ji vodou z vodovodu. Její kvalita je v místě mého bydliště dobrá, já ji ještě energeticky upravím pomocí hologramu (energetický obrazec, na který nádobu s vodou postavím).

Z čeho mám skutečně radost, je nízká produkce směsného odpadu. Díky tomu, že nejím maso, že třídím bioodpady a že sním vše, co si navařím, jsem během celé doby, kdy jsem sledoval svoji produkci odpadů, nemusel ani jednou vynášet koš. Má objem 4 litry a naplnit za jeden týden se mi ho podaří skutečně jen výjimečně.

Jak je vidět z výsledků mého pokusu, produkci odpadů v domácnostech ovlivňuje řada faktorů, jako je počet členů domácnosti, životní styl, vegetariánství, způsob nakupování, preferování místních výrobků, důraz na kvalitu toho, co kupujeme, možnost kompostování apod. Jsou opatření, která může přijmout každý, například dát si samolepku proti reklamě na schránku, používat látkovou tašku, preferovat kvalitnější výrobky, zbytečně neplýtvat, ale jsou opatření, ke kterým mohou lidé jen dospět, například zájem o zdravý životní styl či zájem o vegetariánství. Pokud ale budeme dobré trendy podporovat, lze množství odpadů v domácnostech významně snížit. Jelikož v některých zemích produkce směsných odpadů již blíží k hranici 100 kg na osobu a rok, není žádný důvod myslet si, že to není možné u nás. Nedosáhneme toho za rok, ale o 5 až 10 kg na jednoho obyvatele bychom množství odpadu několik let snižovat mohli.

Milan Havel

Arnika, program Toxické látky a odpady

CO JE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU

Tento pojem definuje rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008. Dokument říká, že je třeba přijmout taková opatření, která omezí množství všech odpadů, nejen jejich produkci ve výrobě a nejen jejich dopad na životní prostředí a lidské zdraví, i když to vše nová definice zahrnuje. Jde tedy jednoznačně kvalitativní přelom v přístupu k problematice odpadů srovnatelný například s programy zaměřenými na úspory energie.

Množství směsného odpadu, které Milan Havel vyprodukoval za 40 dnů.

„Moje nízká produkce papíru a plastů souvisí hodně s mým životním stylem,“ říká Milan Havel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *