Filtr

MARKETING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Na knižním trhu se objevila kvalitní a potřebná kniha "Marketing měst a obcí". Autorky (Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková) již v jejím úvodu polemizují s názorem, zda nejsou povaha a úkoly místní správy v rozporu s marketingovou koncepcí a docházejí k správnému závěru, že ačkoliv tuto sféru...

Kategorie: Téma měsíce

ŘEŠENÍ NEJEN PRO MALÉ OBCE

Za slůvkem odpad se skrývá kdeco. Určitá věc dokonce pro někoho může být odpadem a pro jiného pokladem. Na to je tolik rozdílných pohledů, kolik je lidí. Stejná rozmanitost panuje, pokud jde o velikost či skupenství odpadu. Máloco se nám podaří uklidit tak jednoduše, jako třeba text z paměti...

Kategorie: Téma měsíce

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Leasing není jen pro podnikatelskou sféru, tvrdí generální ředitel leasingové společnosti K&H, a. s., Ing. Miloslav Hlava, kterého jsme požádali o rozhovor. [*] Co si lze pod pojmem leasing představit? Z pohledu uživatele, leasingového nájemce, se leasingem rozumí pořízení požadované investice...

Kategorie: Téma měsíce

KOMUNÁLNÍ LEASING

Společnost VB Leasing CZ, člen finanční skupiny Volksbank, patří mezi přední domácí leasingové společnosti. Objem leasingových operací za rok 1999 přesáhl částku 2,59 miliardy korun, což ve srovnání s rokem předchozím představuje nárůst o 47 %. Společnost se zaměřuje především na oblast těžké...

Kategorie: Téma měsíce

TŘÍDĚNÍ STÁLE BOLÍ

Město Nová Paka muselo řešit své odpadové hospodářství již v roce 1992, neboť se očekávalo ukončení provozu skládky komunálního odpadu. Impuls k nalezení možného způsobu řešení dala tehdejší městské radě zpráva o zprovoznění dotřiďovací linky tuhého domácího odpadu (TDO) ve Vsetíně. Jako zdroj...

Kategorie: Téma měsíce

KONTEJNEROVÉ NÁSTAVBY

Česká společnost EKOTECHNIKA Pavlis, s. r. o, ze Staré Boleslavi vyrábí a dodává již několik let komunální techniku, cisterny pro odvoz fekálií, cisterny s vysokotlakým proplachem a mytím vozovky a také cisterny pro přepravu nebezpečných látek podle mezinárodní dohody ADR. Výhodou výrobků...

Kategorie: Téma měsíce

NA EXKREMENTY S OBSLUHOU

Vysavače firmy KaS s jednočlennou obsluhou se dají vidět v Praze, Brně, Chomutově, Klatovech a Ústí nad Labem, ale také v Bratislavě. Podnik vyvinul pomocníka, zaměřeného na odpad velmi zřetelný, který na obligátní hůlku s hřebíčkem nenapíchnete. Vysavač uklidí "zapomenuté" psí výkaly. Jeden...

Kategorie: Téma měsíce

MINIMÁLNÍ EMISE – MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Recyklace olověných akumulátorů V Evropské unii (EU) sílí tlak na ekologické zpracování odpadů. Emisní limity platné v EU budou plně vyžadovány i u nás. Nový způsob zpracování olověných akumulátorů v Kovohutích Příbram, a. s., plně odpovídá požadovaným způsobům nakládání s odpady obsahujícími...

Kategorie: Téma měsíce

HORA ODPADU PAYATAS

Na okraji filipínského hlavního města Manily je neobyčejná hora. Zaujímá plochu několika čtverečních kilometrů. Říká se jí "Smokey Mountain" a neustále roste a zvětšuje se. Patří do čtvrti Payatas a žije na ní asi 30 000 lidí. Na hoře neustále hučí motory těžkých nákladních aut, která se bahnitými...

Kategorie: Téma měsíce

Vysoký stupeň zhodnocení

POLYSTYRENOVÉ PLASTY Polystyrenové plasty se používají pro rozsáhlou řadu aplikací v obalové technice, elektrotechnice, automobilovém průmyslu, jako tepelné izolace apod. V roce 1991 se v západní Evropě spotřebovalo 1,76 mil. tun polystyrenových plastů. Odpady polystyrenu vzniklé při jeho výrobě...

Kategorie: Téma měsíce