Filtr

Do diáře

10.-15. května Výstaviště Brno Intrama - cenetra Mezinárodní veletrh manipulační a skladovací techniky a logistiky 16.-18. května Zimní stadion Hradec Králové Stavotech X. stavební a technický veletrh 30. května-1. června Výstaviště Plzeň Vodovody a kanalizace 6. ročník mezinárodní vodohospodářské...

Kategorie: Téma měsíce

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

NÁVRH VĚCNÉHO ZÁMĚRU SCHVÁLEN V lednu tohoto roku byl vládou konečně schválen návrh věcného záměru nového zákona o odpadech. Návrh byl zpracováván v druhé polovině roku 1999 Ministerstvem životního prostředí v úzké spolupráci se zainteresovanými institucemi, svazy a sdruženími na ochranu životního...

Kategorie: Téma měsíce

REGIONÁLNÍ PŘÍSTUP JE NUTNOST

PŘIPOMÍNKY K VĚCNÉMU ZÁMĚRU Nový zákon o odpadech ve věcném záměru odpovídá více moderním zásadám hospodaření s odpady a vychází z direktiv EU. Přesto bychom k němu akcentovali několik námětů. Věcný záměr stanovuje povinnosti pro obce a okresní úřady v jednotlivých kapitolách. V kapitole veřejné...

Kategorie: Téma měsíce

RECYKLÁTOŘI A TRANZIT ODPADŮ

V odborném západním tisku jsou stále častěji diskutovány problémy, které vyvolávají na trhu druhotných surovin některá ustanovení Basilejské úmluvy. Zvláště si na tato ustanovení stěžují podniky a instituce, které se zabývají recyklací odpadu, a to zvláště odpadů nebezpečných. Basilejská úmluva je...

Kategorie: Téma měsíce

DÁREK NAŠIM ČTENÁŘŮM

KATALOG SOS ODPADY Osmý ročník katalogu odpadů a jejich zneškodňovatelů "SOS odpady 2000" vyjde v květnu letošního roku. Naši předplatitelé a čtenáři jej bezplatně získají jako dárek současně s č. 5 časopisu ODPADY. Tato již osvědčená pomůcka nabídne podrobné a aktuální informace o tom, kde a jaký...

Kategorie: Téma měsíce

STATISTICKÁ ROČENKA

Ministerstvo životního prostředí, Český statistický úřad a Český ekologický ústav vydávají Statistickou ročenku životního prostředí České republiky pro rok 1999. Publikace obsahuje komplexní ověřené informace, týkající se většiny důležitých ukazatelů stavu a vývoje jednotlivých složek životního...

Kategorie: Téma měsíce

LETOS POPRVÉ

ODPADOVÉ DNY 2000 Letos poprvé proběhne cyklus odborných konferencí, workshopů a diskuzí pod společným názvem ODPADOVÉ DNY 2000. Tím plníme slib naším čtenářům, že budeme iniciovat výměnu informací a zkušeností mezi veřejným a podnikatelským sektorem v oblasti odpadového hospodářství. Jsem rádi, že...

Kategorie: Téma měsíce

EVROPSKÉ TRENDY

SKLÁDKOVÁNÍ STÁLE PŘEVAŽUJE Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala na podzim 1999 zprávu "Životní prostředí v Evropské unii na přelomu století", která obsahuje informace o současné kvalitě životního prostředí a trendy dalšího vývoje. Nás zajímají informace týkající se tuhého odpadu....

Kategorie: Téma měsíce

POUŽITIE PROGRAMU RASS

HODNOTENIE Z H1/4ADISKA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Agentúra pre ochranu životného prostredia USA (US EPA) spolupracovali v oblasti kvantifikácie pravdepodobného výskytu zdravotných rizík zo skládok odpadov. Možnosti na realizáciu týchto prác poskytol projekt...

Kategorie: Téma měsíce

CÍLEM JE ÚSPORA VÝDAJŮ

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Systém environmentálního managementu (EMS) zavádí organizace podle normy ISO 14 001. Organizace se sídlem na území Evropské unie mohou postupovat i podle Nařízení EU 1836/93 (Program environmentálního managementu a auditů, EMAS). Na konci roku 1999 bylo v SRN...

Kategorie: Téma měsíce