Archiv pro rubriku: Praxe

Filtr

Nový POH bude platit od ledna

Strategickými cíli odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024 jsou předcházení vzniku odpadů, minimalizace jejich účinků na lidské zdraví a životní prostředí, přiblížení se k evropské "recyklační společnosti" a využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. Říká to návrh Plánu odpadového hospodářství.

Kategorie: Praxe

Technologie budoucnosti pro odpadní vody

Při čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek se zpravidla používá anaerobní vyhnívání. Když navíc k anaerobnímu procesu přidáme membránovou separaci, využijeme celý potenciál, který v sobě odpadní voda skrývá. Proces namísto spotřeby začne energii produkovat.

Kategorie: Praxe

Život bez obalů bude vyžadovat inteligentní spotřebitele

Neexistuje nic jako zbytečný odpad, problém je jen s vlastním designem a vhodným uspořádáním toho, co za odpad považujeme. Na tomto myšlenkovém pilíři staví svou činnost britská organizace WRAP, která se zabývá prevenci vzniku, recyklací, zhodnocením a up-cycle projekty využívající především "odpadní" potravinářské obaly.

Kategorie: Praxe

Setkání SKS v Rožnově

Ve Sdružení komunálních služeb (SKS) je zastoupeno přes čtyřicet firem. Většinou jsou to technické služby z různých měst, ale také výrobci a dovozci komunální techniky a poskytovatelé služeb.

Kategorie: Praxe

Schéma měsíce

KDE VŠUDE BATERIE POUŽÍVÁME? Češi loni k recyklaci odevzdali více než 1100 tun použitých baterií. V roce 2013 se tak České republice podařilo zpětně odebrat přibližně třetinu použitých přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh, čímž byla splněna kvóta EU. Zdroj: Ecobat

Kategorie: Praxe