Archiv autora: Libuše Benešová

Filtr

Skladba tuhého komunálního odpadu

Objektivní údaje o skladbě komunálního odpadu jsou nutným předpokladem pro vytváření efektivních systémů odděleného sběru využitelných surovin v obcích, stanovení mezních hodnot výtěžnosti surovin a hodnocení účinnosti systémů sběru. Mají význam i při sestavování bilancí druhotných surovin v rámci národní a regionálních koncepcí nakládání s odpady nebo státní ekologické a...

Kategorie: Téma měsíce

Představujeme

Ústav pro životní prostředíÚstav pro životní prostředí (ÚŽP) je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V současné době zajišťuje samostatný studijní vzdělávací program a je akreditován Akreditační komisí Vlády České republiky k poskytování dvou stupňů vysokoškolského studia:[*]...

Kategorie: Nakládání s odpady

Vodárenské hliníkové kaly

Kal z úpraven vody (vodárenský kal) lze považovat za polydisperzní směs hydratovaných oxidů činidel, použitých k destabilizaci koloidních disperzí a zachycených organických i anorganických znečištěnin. Vlastnosti vodárenského kalu jsou určovány především kvalitou upravované vody a vlastní technologií úpravy.

Kategorie: Téma měsíce