Archiv autora: - jhm -

Filtr

Konference Odpady – Druhotné suroviny

Cílem mezinárodní konference Odpady - Druhotné suroviny 5 je setkání odborníků v oblasti materiálové recyklace odpadů, recyklačních technologií, zhodnocování, minimalizace tvorby odpadů a bezpečného zneškodňování odpadů.

Kategorie: Praxe

Kurz pracovníků pro recyklaci

Prvním reálným podkladem pro zahájení pilotního projektu specializovaného vzdělávání v oblasti získávání a využívání druhotných surovin v ČR je nový rekvalifikační kurz.

Kategorie: Praxe