Zodpovědné obchodování s konfliktními minerály

Evropská unie formuje svou jednotnou koncepci jak zabránit financování válečných konfliktů z obchodu s nerosty. Soubor opatření má zabránit tomu, aby ozbrojené skupiny v konfliktních a rizikových oblastech financovaly své aktivity z těžby a prodeje nerostů. Cílem nového režimu je zjednodušit...

Evropská unie formuje svou jednotnou koncepci jak zabránit financování válečných konfliktů z obchodu s nerosty. Soubor opatření má zabránit tomu, aby ozbrojené skupiny v konfliktních a rizikových oblastech financovaly své aktivity z těžby a prodeje nerostů. Cílem nového režimu je zjednodušit odpovědné získávání cínu, tantalu, wolframu a zlata a podpořit legální obchodní cesty.

Podle nařízení navrženého Komisí mají certifikaci původu cínu, tantalu, wolframu a zlata provádět samotní dovozci, kteří se rozhodli pro zodpovědné postupy. V rámci tohoto systému certifikace se od evropských dovozců těchto kovů a jejich rud žádá „náležitá péče“ (zamezení škodám v místě původu) prostřednictvím monitorování nákupu a prodeje podle pokynů OECD pro náležitou péči. Nařízení pomůže dovozcům v EU, kteří legálně obchodují s podniky ze zemí zasažených konfliktem, aby dosáhli řádných dodavatelských řetězců.

EU chce každoročně zveřejňovat seznam těchto zodpovědných subjektů v EU i na celém světě. V Unii působí přes 400 dovozců cínu, tantalu, wolframu, zlata a jejich rud, což z ní činí jeden z největších světových trhů.

Podobnou legislativu již přejaly Spojené státy, které od amerických společností používajících konfliktní minerály vyžadují hlášení jejich původu a náležitou péči.

Průmysl se bez určitých nerostů neobejde, i když pocházejí z konfliktních oblastí.

Ilustrační foto: Safina, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *