Změny v předkládání žádostí k autovrakům

Státní fond životního prostředí ČR oznámil, že bude v rámci stávajícího Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky od žadatelů vyžadovat předložení Žádosti o zařazení do programu prostřednictvím datové schránky, přes e-podatelnu, případně fyzické doručení, tzn. žádost musí být opatřena...

Státní fond životního prostředí ČR oznámil, že bude v rámci stávajícího Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky od žadatelů vyžadovat předložení Žádosti o zařazení do programu prostřednictvím datové schránky, přes e-podatelnu, případně fyzické doručení, tzn. žádost musí být opatřena verifikovatelným podpisem.

Stejně tak bude Státní fond životního prostředí ČR postupovat i v případě předkládání Žádosti o proplacení dotace, kde bude navíc striktně vyžadovat vyplnění kompletní žádosti (obou listů) včetně správně vyplněného prohlášení žadatele, resp. tabulky čerpání podpory v režimu de minimis. Žádost musí být opatřena podpisem statutárního zástupce, jinak nebude přijata.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *