Železárny Hrádek: pokuta a policie

Při kontrole plnění podmínek integrovaného povolení ve společnosti Železárny Hrádek, a. s., v roce 2010, byly zjištěny závažné nedostatky. Výsledný produkt ze strusky, zpracovaný na recyklační lince, nevyhovoval požadavkům vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a...

Při kontrole plnění podmínek integrovaného povolení ve společnosti Železárny Hrádek, a. s., v roce 2010, byly zjištěny závažné nedostatky.

Výsledný produkt ze strusky, zpracovaný na recyklační lince, nevyhovoval požadavkům vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Za předání zhruba deseti tisíc tun odpadů vzniklých v souvislosti s provozem recyklační linky neoprávněným osobám uložila inspekce pokutu 1,5 mil. Kč. Další pokuta ve výši přes 13 mil. Kč byla za to, že účastník využíval odpady v místě, které nebylo určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů – konkrétně při přípravě stavby fotovoltaické elektrárny. Po dalších řízeních byla celková výše pokuty stanovena na 10 mil. korun, navíc bylo v únoru 2012 podáno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu.


Výrobek ze strusky nevyhovoval vyhlášce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *