Zátěžové testy jaderných elektráren

Evropská komise navrhla změnit směrnici o jaderné bezpečnosti z roku 2009. Podle ní by právně závazná hodnocení pro celou EU probíhala každých šest let. Členské státy se dohodnou na konkrétních tématech a na společné metodice. Vnitrostátní bezpečnostní prověrky mají proběhnout každých deset let:...

Evropská komise navrhla změnit směrnici o jaderné bezpečnosti z roku 2009. Podle ní by právně závazná hodnocení pro celou EU probíhala každých šest let. Členské státy se dohodnou na konkrétních tématech a na společné metodice.

Vnitrostátní bezpečnostní prověrky mají proběhnout každých deset let: Nové jaderné elektrárny budou konstruovány tak, aby se zajistilo, že případné porušení jádra reaktoru nebude mít žádné následky mimo elektrárnu. Každá jaderná elektrárna musí mít středisko reakce na mimořádné situace, jež je chráněno proti radioaktivitě a zemětřesením či záplavám, a musí provádět přísné pokyny ke zvládání havárií.


Vnitrostátní dozorové orgány a provozovatelé elektráren budou muset vypracovat a zveřejnit strategii, v níž bude vymezeno, jak bude veřejnost informována v případě havárie, ale i v době běžného provozu elektrárny.

Právně závazné testování elektráren by mělo probíhat častěji (na obr. sklad paliva v jaderné elektrárně Temelín)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *