Základní zpráva podle IPPC

Podle novely zákona o IPPC je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování tzv. základní zprávy jako součásti žádosti o integrované povolení v případě, že jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod...

Podle novely zákona o IPPC je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování tzv. základní zprávy jako součásti žádosti o integrované povolení v případě, že jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod (například látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách).

Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby (podle § 3 zákona o geologických pracích č. 62/1988 Sb.

Účelem základní zprávy je specifikovat stav znečištění půdy a podzemních vod tak, aby bylo možné následně provést kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu zařízení. Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půd nebo podzemních vod nebezpečnými látkami, musí provozovatel zařízení učinit kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě.

Provozovatelé stávajících zařízení jsou povinni zpracovat a předložit základní zprávu podle IPPC příslušnému krajskému úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně integrovaného povolení, které zahájí po datu 7. lednu 2014.

Provozovatelé nových zařízení předkládají základní zprávu jako součást podávané žádosti o integrované povolení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *