Kategorie:
Nezařazené

Zadávání veřejných zakázek: zatím stále „postaru“

Státní fond životního prostředí ČR informuje žadatele o dotaci z operačního programu Životní prostředí, že dokument Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, verze 5, je nadále platný i navzdory tomu, že v účinnost vstoupil nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Aktualizace tohoto dokumentu je závislá na úpravě Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, jehož gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Úprava metodického pokynu je nyní projednávána v meziresortním připomínkovém řízení. Kdy tato aktualizace nabude účinnosti, nelze odhadnout.

Žadatelé o dotaci z operačního programu Životní prostředí proto i nadále postupují podle aktuální verze 5 dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, přičemž tam, kde tento dokument odkazuje na již neúčinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, aplikují se ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahem i účelem nejbližší ustanovením již neúčinného zákona.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *