Kategorie:
Nezařazené

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2018

Dne 29. 9. 2017 byla na serveru ISPOP zveřejněna poslední sada datových standardů pro ohlašování v roce 2018. Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy. Zdroj: CENIA, ISPOP

 

Datové standardy vyhlášené k 29. 9. 2017
F_ODPRZ_EL Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 4

F_ODPRZ_VOZ Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 5

F_ODPRZ_BAT Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

vyhl. č. 170/2010 Sb. – příloha č. 3

F_ODPRZ_PNEU Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

vyhl. č. 248/2015 Sb. – příloha č. 3

F_OVZ_SPE Souhrnná provozní evidence § 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb.
F_OVZ_POPL Podání poplatkového přiznání

§ 15, odst. 8 zákon č. 201/2012

F_OVZ_PO Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

F_OVZ_RL Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. /  příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
F_IRZ Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *