Ve výkupnách surovin ČOI přitvrdila

Podle závěrečné zprávy České obchodní inspekce za rok 2013 porušila více než třetina výkupen druhotných surovin své povinnosti.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2013 provedla Česká obchodní inspekce celkem 323 kontrol. Při nich inspektoři prověřovali aktivity podnikatelských subjektů, které spotřebiteli nabízejí služby spojené s výkupem odpadů. V rámci dozorové pravomoci ČOI bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v celkem 121 případech (tj. 37,5 %).

Oprávnění ČOI ke kontrole jsou v případě sběren vymezena zákonem o ochraně spotřebitele a částečně zákonem o odpadech, který dozoruje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ve spolupráci s inspekcí proběhlo 17 kontrol, dalších čtyřicet pak v součinnosti se živnostenskými úřady.

ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA

Ve 29 případech prokázala kontrola používání neověřených měřidel (porušení zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI). Na měřidla bez platného úředního ověření byl vydán zákaz používání do doby zjednání nápravy. Často byl porušen zákon o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.): nedodržení zásad poctivosti prodeje (§ 3, 63 případů), neseznámení s informací o ceně (§ 12, 39 případů), nevydání dokladu o výkupu, přestože si o něj spotřebitel požádal (§ 16, 7 případů). Zákon o odpadech porušily kontrolované subjekty ve 12 případech (zák. č. 185/2001 Sb.), zákon o živnostenském podnikání ve 4 případech (zák. č. 455/1991 Sb.). Za zjištěné nedostatky a porušení předpisů v kontrolní pravomoci ČOI bylo uloženo 106 pokut v celkové hodnotě 686 tis. Kč. Česká obchodní inspekce chce v letošním roce ve výkupnách druhotných surovin provádět kontroly cíleně.

OBRAZOVÝ KATALOG

Ke zvýšení informovanosti provozovatelů sběren a odborné veřejnosti přispěje nově vydaný Obrazový katalog nelegálního výkupu druhotných surovin, na jehož přípravě se podílelo více institucí (ČOI, ČIŽP, Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, Policie ČR, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic). Publikaci doprovází i metodika k provádění kontrol v zařízeních na výkup kovů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *