Urban Mining je zatím něco jako tombola

V roce 2013 vypracovali konzultanti firmy Ricardo-AEA pro skotskou společnost Zero Waste Scotland podrobný rozbor technické proveditelnosti a ekonomické udržitelnosti projektů, zaměřených na "vytěžení a materiálové zhodnocení odpadů na skládkách".

Po celém světě se uskutečnilo přibližně šest desítek projektů LFMR (landfill minig and reclamation). Prakticky všechny se ukázaly být ekonomicky neudržitelné. Vycházely z představy, že skládka má někde svou „zlatou žílu“, kde by se mohly nacházet potenciálně zajímavé odpady (např. drahé kovy). V poměru k množství odpadů je jich však tak málo, že se nevyplácí je hledat.

Poslední léta se na skládky pohlíží jako na kompaktní surovinový zdroj. Mnohem dostupnější než drahé kovy jsou běžné ocelové kusy, železný šrot, hliník z nápojových obalů. Poměr jejich zastoupení v některých skládkách je až 2 %, což je dost dokonce v porovnání s rudnými horninami. „Získávání kovových materiálů však bude vyžadovat vyšší technickou úroveň těžebních procesů,“ píše se ve zprávě Ricardo-AEA. Řešením je netěžit „poklady“, ale koupit celou skládku, tu přetřídit a odprodat jednotlivé frakce k recyklaci nebo znovuvyužití. Rozebírání uzavřených skládek však zatím připomíná tombolu s překvapením, i když je technicky proveditelné: „Většina z dostupných technik je běžně při separaci odpadů používána. Počínaje ručním přetřiďováním, síty, bubny, magnety, odlučovači,“ říkají konzultanti z Ricardo-AEA. Otázkou zůstává, jak je to s ekonomickou udržitelností.


Pokud vytěžíte ze skládky železný šrot, můžete mít podle Ricardo-AEA zisk až o 8,2 % vyšší (po odečtení nákladů), než kdybyste těžili rudné horniny a provozovali železárnu. Pokud se soustředíte na komplexní roztřídění a odprodej jednotlivých frakcí, skončíte oproti vynaloženým nákladům o přibližně 18 % v plusu. To pořád není žádná sláva, pokud ovšem nezapočítáte i přidružený zisk. Pokud totiž uvolněný prostor vytěžené skládky budete moci využít – ať už jako novou skládku, nebo třeba stavební parcely, rostou vaše zisky o 10-20 %. Autoři opatrně dodávají, že vždy bude velmi záležet na lokálních okolnostech a podmínkách.

 

Mgr. Radomír Dohnal

 

Zdroj: Recycling Waste World (10. 3. 2014)

Nejlepší je podle odborníků koupit celou skládku, a tu potom přetřídit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *