Autor
Kategorie:
Praxe

Unikátní repase kolového nakladače

V rámci unikátního programu výrobce Caterpillar - Cat Certified Rebuild (CCR) proběhla kompletní repase kolového nakladače Cat 980G z roku 2002 pro společnost Třinecké železárny, a. s.

Přestavba nakladače trvala 100 dní, během kterých bylo v dílnách Phoenix- -Zeppelin vyměněno nebo repasováno přes 6500 součástek. Přestavba strojů Cat® podle norem Cat Certified Rebuild prodlužuje až dvojnásobně jejich životnost a znamená úsporu nákladů ve výši až 45 % oproti nákupu nové techniky. Dosud bylo v České republice realizováno šest certifikovaných oprav Cat Certified Rebuild.

Kolový nakladač Cat 980G, pořízený v Třineckých železárnách pro středisko VS – Druhotné suroviny v roce 2002, pracuje v nepřetržitém třísměnném provozu při nakládce a manipulaci s vedlejšími produkty, jako jsou kameniva ze strusek a kovové a kovonosné podíly. S průměrným ročním nájezdem 4000 motohodin zde patří k nejvytíženějším strojům. Jak prozrazuje vedoucí ostravské pobočky Phoenix-Zeppelin Aleš Štěpanda, při rozhodování o budoucnosti nakladače byla důležitá zejména ekonomická výhodnost repase: „Při kalkulování nákladů vyšla generální přestavba podle norem CCR nejvýhodněji, ale svou roli hrálo i to, že zákazník byl s parametry stávajícího stroje spokojen a nebyl tedy důvod jej měnit za nový.“

V rámci repase bylo nutné stroj rozebrat až na základní rám a jednotlivé díly byly vysokotlakým čištěním zbaveny nánosů prachu a nečistot. Podle manuálu CCR, daného výrobcem, byly některé díly nahrazeny novými. Další pak byly podrobeny testování a podle jejich stavu byly buď také vyměněny, nebo repasovány. Pečlivé kontrole byly podrobeny všechny klíčové součásti stroje: mechanické části, blatníky, kapota, hydraulický systém, rozvody, elektronika, ale také kabina strojníka.

V rámci repase je možné upravit starší stroj podle nejnovějších výrobních postupů Caterpilllar, nebo provést takové úpravy, které zvýší produktivitu stroje na pracovišti. V případě přestavby Cat 980G byly na stroj namontovány nové 4″ LED světlomety, bylo také vylepšeno centrální mazání.

O PROGRAMU CAT CERTIFIED REBUILD

Díky Certifikované přestavbě stroje Cat® (Cat Certified Rebuild = CCR) získává starší stroj vlastnosti a kvality stroje nového, a to v zajímavém poměru cena/výkon. Provozuschopné součásti mohou po opravě a spolu s výměnou dalších součástí až dvojnásobně prodloužit životnost stroje. Po provedení předepsaných závěrečných testů získává zákazník stroj, který je co do vzhledu a výkonu jako nový, a to včetně záruky. Výrobce dokonce přiděluje stroji nové výrobní číslo, což může být výhodné například kvůli pojistce. Program CCR uvedla společnost Caterpillar na trh již v roce 1985 a původně se týkal pouze velkých těžebních strojů. Postupně byl rozšířen i pro středně těžkou a lehkou stavební techniku. Certifikované přestavby mohou provádět pouze autorizovaní prodejci Caterpillar v dané oblasti.

Kolový nakladač před a po repasi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *