Třídění u nás stále stoupá

Množství vytříděného odpadu, který občané odloží do barevných kontejnerů, se rok od roku postupně zvyšuje.

Zatímco v roce 2008 vytřídil v průměru každý z nás 35,9 kg odpadu (plasty, papír, sklo a nápojové kartony), v roce 2013 to bylo již 39,7 kg odpadu (57,2 včetně kovových odpadů). Své odpady aktivně třídí 71 % Čechů, tedy o procento více než v roce předchozím. Za pozitivními výsledky stojí také fakt, že Češi to mají k barevným kontejnerům stále blíže. V roce 2012 měli občané možnost třídit do 229 tisíc barevných kontejnerů, o rok později už bylo v ulicích k dispozici 241 tisíc sběrných nádob.

Česká republika si ve třídění a recyklaci obalových odpadů vede velmi dobře. V roce 2013 se podařilo recyklovat 72 % obalů uvedených na trh v rámci systému EKO-KOM. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie zaujímá ČR podle posledních dat Evropského statistického úřadu 4. místo v celkové míře recyklace obalů. V recyklaci plastových obalů je to dokonce 2. místo.

Díky stále se zvyšujícímu počtu barevných kontejnerů se zkracuje průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Zatímco před pěti lety to měl v průměru každý z nás k barevným kontejnerům 118 metrů, v roce 2013 už to bylo jen 101 metrů. V současnosti tedy stačí obyvatelům České republiky v průměru pouhé 2 minuty volné chůze k nejbližšímu místu pro sběr tříděného odpadu. Oddělený sběr využitelných komunálních a obalových odpadů je zaveden téměř ve všech obcích ČR.

Také v roce 2013 se podařilo snížit zátěž životního prostředí. Díky třídění a recyklaci odpadů došlo k omezení znečištění atmosféry o více než milion tun CO2 ekv. Recyklací odpadů se uspořilo 27 953 183 GJ energie, což je zhruba půlroční produkce energie jaderné elektrárny Temelín.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *