Tlak na nahrazování starších vozidel sílí

Podle údajů centrálního registru vozidel bylo ke konci roku 2011 u nás registrováno celkem 7 358 727 vozidel, což je zhruba o 130 vozidel víc než v roce předchozím.

Průměrný věk celého vozového parku však přesáhl 17 let, což se centrále EU příliš nelíbí. Zvýšení průměrného věku bylo zaznamenáno u všech základních kategorií vozidel.

U osobních vozidel došlo ke zvýšení průměrného věku: ke dni 31. 12. 2011 činil 13,8 let, přičemž v roce 2010 to bylo 13,7 let. Pro zajímavost: v „bývalé“ EU-15 to je kolem 8 let. Proto i mnohé automobilky inzerují jako záruku na karoserii magické číslo sedm, protože záruka sedm let plně postačí a vozidlo by se mělo později už vyřadit ze silničního provozu.

Podíl osobních automobilů starších 10 let už přesáhl u nás hodnotu 60 % z celkového počtu vozidel registrovaných v této kategorii a 31 % osobních automobilů je starších 15 let. Tento vysoký průměrný věk osobních automobilů svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku.

Tlak na odstraňování vozidel starších třinácti let neustále sílí. Realizuje se například zaváděním emisních poplatků, tzv. ekologické daně. Města a obce také mohou postupně rozšiřovat vyhrazené zóny, kam bude vjezd starších vozů a jejich parkování zakázáno. Jedná se obvykle o centra velkoměst, lázní a turistických objektů. Předpokládá se, že postupným zaváděním maloobjemových vozidel do výroby a dalším snižováním cen automobilů bude růst jejich prodej, což bude mít za následek vyřazování většího počtu starých vozidel a také pokles dovozu starších vozidel ze zahraničí, kde byl dovoz vozidel bez katalyzátoru už v roce 2008 zakázán.

Ing. Juraj Kizlink

Fakulta chemická, VUT v Brně

LEGISLATIVA

Každá země EU musí dodržovat směrnici 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností a do roku 2015 dosahovat podílu cílové recyklace na 85 % s využitím materiálu na 95 %. Komplikace nastaly při změně příloh II směrnice 200/53/ES, přičemž je zakázáno opětovné použit některých součástí, jako jsou airbagy, brzdy, katalyzátory a záchranné pásy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *