Systém ORC ve spalovně Jihlava

Spalovna nebezpečných odpadů, kterou v Jihlavě provozuje společnost Rumpold, s. r. o., udělala krok ke zvýšení efektivity využití energetického potenciálu odpadů.

Tepelná energie je ve spalovně získávána ze spalin ve výměníku o tepelném výkonu 1500 kW. V uplynulém období byla plná produkce tepla využita v zimním období k vytápění sousedních průmyslových areálů společností Motorpal a Bosch, ale v období jaro – podzim nebylo možno odběr tepla zajistit.

Pro zvýšení energetického využití odpadů a zlepšení ekonomiky provozu spalovny byl v roce 2013 realizován projekt „ORC systém GREEN MACHINE pro spalovnu odpadů Jihlava“. Jde o systém přeměny tepla na elektrickou energii pracující na principu uzavřeného organického Rankinova cyklu (ORC).

Systém je v jihlavské spalovně řešen tak, že umožňuje tři varianty provozu. Výhradně výrobu elektrické energie v letním období, kdy není odběr tepla od zákazníků. Kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie v zimním období i výhradní zajištění dodávek tepla zákazníkům v případě ekonomické výhodnosti. Vyrobená elektrická energie bude v první řadě pokrývat spotřebu vlastní spalovny, a tak snižovat náklady na nákup el. energie. Dále bude nevyužitá elektřina prodávána do veřejné sítě. Dalším ekonomickým pozitivem je získání cenového bonusu k ceně elektrické energie dodané do veřejné přenosové soustavy, ale i k množství elektřiny spotřebované pro vlastní spotřebu.

Po ukončení zkušebního provozu je od února 2014 systém ORC ve spalovně Jihlava v normálním provozu a je dalším příspěvkem společnosti RUMPOLD, s. r. o., k efektivnímu nakládání s odpady a využívání moderních technologií v odpadovém hospodářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *